97

КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ЕКСПЛУАТАЦІЯ

 ГАЗОНАФТОПРОВОДІВ І ГАЗОНАФТОСХОВИЩ”

 Спеціальність “Експлуатація нафтогазопроводів та нафтогазосховищ”  порівняно моло-

да, бо відкрита у 1997 році.

20.04.2011 року згідно з наказом №113 створена комісія спецдисциплін спеціальності “Експлу-

атація газонафтопроводів і газонафтосховищ”. Головою комісії призначено викладача 

Цапі-

ва О.О.

, педагогічний стаж якого понад 20 років.

На даний час у навчально-виховному процесі фахівців спеціальності 5.05030403 “Експлуатація 

газонафтопроводів і газонафтосховищ” задіяно 31 педагогічний працівник, з них:

     - 3 кандидати технічних наук;

     - 7 викладачів кваліфікації “спеціаліст вищої категорії” та 3 викладачі-методисти.

Циклова комісія працює над вирішенням питань з організації

Проведення практики, одержання робітничих професій, забезпечення випускників робочи-

ми місцями, над вдосконалення  методичної, гурткової роботи.

Комісія гордиться своїм головою – 

Володимиром Ярковичем Маликом

, колишнім нашим 

студентом, котрий прийшов працювати у коледж у 2000 році. Надзвичайно працьовитий, 

знаючий, творчий, діяльний і активний, є заступником директора з наукової роботи, кан-

дидат технічних наук, автор багатьох наукових праць. Як викладач – принциповий, з осо-

бливим підходом до студентів, користується у них беззаперечним авторитетом. 

Хочеться окремим рядком повести мову про викладача-професіонала своєї справи 

Ореста 

Осиповича Цапіва

. Випускник нашого технікуму. Прийшов працювати у 1987 році. Обвіт-

рений холодними вітрами Сибіру, бо на бурових Росії працював за направленням, він уже з 

досвідом роботи повернувся у технікум. Сьогодні Орест Осипович – досвідчений викладач, 

творча людина з великими задумами на майбутнє. Він постійно в роботі. Користується 

авторитетом серед колег та адміністрації, член профспілкового комітету. Ініціативний, 

активний, діяльний. 

Малик Володимир Яркович

голова циклової комісії.

Cпеціаліст вищої категорії.

Кандидат технічних наук.

Освіта: Івано-Франківський державний 

технічний університет нафти і газу; 

Державний вищий навчальний заклад 

«Університет менеджменту освіти” 

НАПН України.

Спеціальність: обладнання нафтових і газо-

вих промислів, спорудження нафтогазопро-

водів нафтосховищ, управління навчальним 

закладом.

Викладає: експлуатація КС; трубопровідна 

арматура, корозія і неруйнівний контроль 

обладнання; енергозберігаючі технології.

Болонний Василь Тарасович

спеціаліст вищої категорії

Кандидат технічних наук.

Заступник директора з навчальної 

роботи, викладач спецдисциплін.

Освіта: Дрогобицький нафтовий 

технікум,

 Івано-Франківський державний 

технічний університет нафти і 

газу.

Спеціальність: нафтопромислове 

облад-нання.

Працює з 2008 р.

Викладає: нафтоперекачувальні 

станції.