96

Добрянський Дмитро Федорович

Викладач І категорії.

Освіта: Львівський полі-

технічний інститут.

Спеціальність: гірничий 

інженер.

Працює з 1979 р.

Викладає: технологія 

підземного ремонту 

свердловин.

Мойшевич Людмила Романівна

Викладач спеціаліст, 

магістр.

Освіта: Івано-Фран-

ківський національний 

технічний університет 

нафти і газу.

Спеціальність: гірничий 

інженер.

Працює з 2012 р.

Викладає: технологія 

(вступ до спеціальності); збір і підготовка 

нафти,  газу і води. 

Зубко Наталя Ярославівна

Викладач І категорії, 

магістр.

Освіта: Івано-Фран-

ківський національний 

технічний університет 

нафти і газу.

Спеціальність: гірничий 

інженер.

Працює з 2004 р.

Викладає: експлуатація 

нафтових і газових свердловин; освоєння 

та дослідження нафтових і газових сверд-

ловин; технологія видобування нафти і 

газу; збір і підготовка нафти, газу і води.

Мицак Уляна Михайлівна

Викладач спеціаліст.

Освіта: Дрогобицький нафтовий техні-

кум,

 Івано-Франківський національний техніч-

ний університет нафти і газу.

Спеціальність: гірничий інженер.

Працює з 2005 р. 

Викладає: експлуатація нафтових і газо-

вих свердловин.