95

на, яку викладає 

Дмитро Федорович

,  дуже 

складна, проте студенти сприймають її від 

викладача, добре засвоюють. 

У технікум працювати Дмитро Федоро-

вич прийшов у 1979 році. На той час техні-

кум був одним з кращих навчальних закладів 

України. У колективі працювали професіона-

ли, і тому треба було працювати дійсно ба-

гато, творчо, щоб завоювати авторитет 

у колег, адміністрації. Дмитру Федоровичу 

це вдавалося, бо завжди був відповідальним, 

багато працював над довідковою літерату-

рою. Все своє життя присвятив вихован-

ню молоді. Сьогодні про Дмитра Федоро-

вича дуже гарно відгукуються ті, кого 

він вчив у 80-х, 90-х роках, а він пам’ятає їх 

і гордиться ними. Дмитро Федорович живе 

і нині справами 

коледжу, зважа-

ючи на те, що за 

плечима великий 

досвід роботи. 

Активний, коли 

вирішуються 

будь-які проблеми 

на педагогічних 

нарадах, порад-

ник і наставник 

для молодих ви-

кладачів. Його 

поважають як 

викладача-про-

фесіонала, йдуть до нього за порадою.  

Шимко Марія Юріївна –

голова комісії.

Викладач вищої категорії,

 магістр.

Освіта: Дрогобицький нафтовий технікум, Івано-Франківський 

інститут  нафти і газу, Академія педагогічних наук.

Спеціальність: гірничий інженер, викладач університетів і вищих 

навчальних закладів

Працює з 1993 р. 

Викладає: експлуатація нафтових і газових свердловин.