93

Малишак Василь Петрович –

голова комісії.

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Дрогобицький нафтовий технікум,

 Івано-Франківський інститут нафти і газу.

Спеціальність: машини і обладнання наф-то-

вих і газових промислів.

Працює з 1977 р.

Викладає: бурове устаткування; технічне 

обслуговування, ремонт і монтаж бурового 

та нафтопромислового устаткування.

Бунь Станіслав Михайлович

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Львівський ордена Леніна політехніч-

ний інститут.

Спеціальність: інженер-механік.

Працює з 1965 р.

Викладає: обробка металів різанням; основи 

стандартизації і технічні вимірювання.

Нагороджений значком “Відмінник нафтової 

промисловості”.

Бішко Олег Володимирович

Спеціаліст  ІІ категорії, магістр.

Освіта: Дрогобицький нафтовий технікум,

 Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу.

Працює з 2003 р.

Викладає: бурове устаткування; 

нафтопромислові машини і механізми.

Стасик Сергій Михайлович

Освіта:  Дрогобицький нафтовий 

технікум,

Івано-Франківський національний тех-

нічний університет нафти і газу.

Спеціальність: обладнання нафтових 

і газових промислів.

Працює з 2008 р.

Викладає: основи стандартизації 

і технічні вимірювання.

Малишак Ірина Василівна

Викладач, спеціаліст, магістр.

Освіта:

 Дрогобицький нафтовий технікум,

 Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу.

Спеціальність: економіка підприєм-

ства; інженер-механік з обладнання 

нафтових і газових промислів.

Працює з 2006 р.

Викладає: охорона праці.