91

Савчин 

Ярослав Михайлович 

 голова комісії.

Спеціаліст першої 

категорії.

Освіта: Дрогобиць-

кий нафтовий тех-

нікум, Івано-Франків-

ський національний 

технічний універси-

тет нафти і газу.

Спеціальність: буріння нафтових і газових 

свердловин.

Працює з 2002 року.

Викладає: буріння НГС та бурові розчини; 

буріння свердловин; промивка свердловин.

Федик Остап 

Михайлович

Спеціаліст другої 

категорії.

Освіта: Дрогобиць-

кий нафтовий тех-

нікум, Івано-Франків-

ський національний 

технічний універси-

тет нафти і газу.

Спеціальність: буріння нафтових і газових 

свердловин.

Працює з 2009 р.

Викладає: тампонажні матеріли та тех-

нологія цементування свердловин.

Савчин Михайло 

Володимирович 

Спеціаліст вищої 

категорії.

Освіта:  Дрогобиць-

кий нафтовий тех-

нікум, Івано-Фран-

ківський інститут 

нафти і газу.

Спеціальність: бурін-

ня нафтових і газових свердловин.

Працює з 1983 р.

Викладає: буріння свердловин; попереджен-

ня та ліквідація аварій.

Павлюк Петро 

Степанович 

Спеціаліст вищої 

категорії

Освіта: Дрогобиць-

кий нафтовий техні-

кум; Івано-Франків-

ський університет 

нафти і газу.

Спеціальність: бурін-

ня нафтових і газових свердловин.

Працює з 1977р.

Викладає: буріння свердловин, охорона 

праці, дипломне проектування.

Савчин Володимир 

Михайлович

Спеціаліст другої 

категорії.

Освіта: Дрогобиць-

кий коледж нафти і 

газу,

Івано-Франківський 

національний тех-

нічний університет 

нафти і газу.

Спеціальність: буріння нафтових і газових 

свердловин.

Працює з 2009 р.

Викладає: вступ у спеціальність; буріння 

свердловин.

Глубиш Іван 

Іванович 

Спеціаліст  вищої  

категорії.

Освіта: Львівський 

політехнічний 

інститут; Дрого-

бицький  педагогіч-

ний інститут

Спеціальність: 

загальнотехнічні дисципліни.

Працює з 1976р.

Викладає: охорона праці.