90

Михайло Володимирович Савчин 

– викладач 

буріння нафтових і газових свердловин та бу-

рових розчинів. Після закінчення нафтового 

технікуму Михайло Володимирович за направ-

ленням їде працювати в Білорусію. Здібний та 

працьовитий хлопець пройшов  шлях помбура, 

бурильника,  начальника бурової установки,  

заступника начальника дільниці. Дванадцять 

років праці у Білорусії допомогли здобути дос-

від роботи  буровика. У зв’язку з тим, що на 

Дрогобиччині залишились самотні батьки, 

Михайло Володимирович вирішив поверну-

тись додому. У 1984 році йому запропонували 

посаду викладача у технікумі. Звичайно, він із 

радістю відгукнувся на таке довір’я.  31-й рік  

Михайло Володимирович працює у коледжі. 

Гордий тим, що навчає і виховує майбутніх 

буровиків. Певний час працював заступникам 

директора з навчально-виробничої роботи. 

Своїм досягненням вважає відновлення наяв-

ності робочих місць на практику та на ро-

боту. Він один із перших був у рядах борців за 

незалежність України, у четвірці тих, хто 

піднімав український прапор над технікумом. 

Двадцять років поспіль Михайло Володими-

рович – голова профспілкового комітету коле-

джу. Постійно турбується про соціальні умо-

ви життя кожного члена профспілки і завжди 

стає на їх захист. Михайло Володимирович 

– викладач-професіонал, його люблять і пова-

жають студенти. Як голова профспілкового 

комітету, активно співпрацює із адміністра-

цією коледжу в плані вирішення всіх питань і 

проблем.  Ініціативний, рішучий, водночас до-

брий і щирий. З розумінням ставиться до сту-

дентів, колег, усіх тих, з ким спілкується.