89

На сьогоднішній день комісією керує молодий, ініціативний викладач, випускник нафто-

вого технікуму, Івано-Франківського технічного національного університету нафти і газу 

Ярослав Михайлович Савчин.

 Він домагається разом з іншими членами комісії вагомих ре-

зультатів у роботі. Випускники комісії завжди показують чудові знання, вміння та ініці-

ативу на робочому місці. Принагідно хочу зазначити, що в комісії буріння працює ціла ди-

настія – батько і двоє синів – випускники нашого коледжу, знавці своєї справи, у колективі 

користуються авторитетом, а серед студентів – повагою. Великий внесок у роботу комісії 

зробили ті, що сьогодні вже на заслуженому відпочинку. Тут вони працювали багато років. 

Це – “Доктор” 

Ігор Васильович Еліяшевський, Віталій Васильович Білоус, 

а також ті, кого 

немає серед нас, – Я

рослав Миколайович Орсуляк

 та 

Орест Омелянович Цемейко

.

навчальна ознайомча практика на 

бурових підприємствах у 4-му семестрі три-

валістю 3 тижні;

- навчальна практика з вивчення 

комп’ютерної техніки у 8-му семестрі три-

валістю 2 тижні;

- навчальна практика на здобуття 

робітничої професії у 6-му семестрі трива-

лістю 4 тижні;

виробнича технологічна практика у     

7-му семестрі тривалістю 13 тижнів;

переддипломна практика у 8-му се-

местрі тривалістю 3 тижні. 

Комісія спеціальності 5.05030106 “Буріння 

свердловин”, що здійснює фахову підготовку 

фахівців, налічує 6 осіб. Це висококваліфіко-

вані спеціалісти, з певним стажем роботи, 

знавці своєї справи. Майже всі вони колишні 

випускники нашого коледжу, випускники Іва-

но-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу та Національно-

го університету “Львівська політехніка”. Го-

ловами комісії були 

Білоус Віталій Васильо-

вич, Савчин Михайло Володимирович.