85

доцент кафедри хімії та технології нафти 

і газу, кандидат технічних наук Національ-

ного університету “Львівська політехніка” 

Яворський М.М. 

та інші.

Завідувачем відділення технології, автома-

тизації та економіки працює 

Павлюк Галина 

Миронівна.

Завідувачі відділень

Іван Суховерський

 – народився 14.02.1913 року в с. Угнаківці Межиборського р-ну Хмель-

ницької області. У 1947 році почав працювати в технікумі. Нафтопромисловим відділом 

керував з 1962 по 1974 роки.

Ігор Максимів

 – народився 24.04.1932 року в с. Перегінськ Перегінського району Станіслав-

ської області. Прибув до Дрогобича у 1955 році. Очолював геолого-технологічний відділ з 1967 

по 1973 роки.

Микола Ковальчук

 – народився 29.09.1933 року в с. Акришора Яблунівського району Ста-

ніславської області. Прибув у Дрогобич у 1961 році. Завідував геолого-технологічним відділом 

в 1962-1967 та 1972-1993 роках.

Лев Яцишин

 – народився 05.01.1937 року в с. Велика Сушиниця Старосамбірського району 

Львівської області. У технікумі працює з 1966 року. Працював завідувачем нафтопромисло-

вим відділом з 1974 року. Випускник технікуму, група 51-Р-2, співавтор трьох друкованих 

праць.

Борис Літянський

 – народився 15.10.1940 року в смт. Турбів Вінницької області. У Дрого-

бичі проживав  з 1946 року. Був заввідділом автоматизації з 1968 року.

Іван Гуляк

 – народився 26.05.1926 року в  с. Перекопівка Романського району Сумської об-

ласті. У Дрогобичі проживав з 1960 року. Був завідувачем відділення в 1967-1970 роках, випус-

кник технікуму, група 50-Е-1. Автор начального посібника “Гідравліка”.

Ігор Еліяшевський

 – народився 18.11.1933 року в с. Нижнє Синьовидне Сколівського ра-

йону Львівської області. В Дрогобичі – з 1962 року. Заввідділенням буріння НГС з 1970 року, 

випускник технікуму – група 51-Б-1-2. Має 25 друкованих праць, у  тому числі підручник 

угорською мовою з нафтопромислової справи.

Олександра Смолякова

 – народилася 15.09.1921 року в с. Дмитрашівка Піщанського райо-

ну Вінницької області. З 1950 року проживала в Дрогобичі. Була завідувачем хіміко-техноло-

гічного відділу з 1972 по 1983 роки.

Олександр Сусюк

 – народився 23.11.1935 року в с. Лішня Дрогобицького району Львівської 

області. У 1972 році почав працювати в технікумі. Був заввідділом автоматизації з 1982 по 

1988 роки.

Петро Чушак

 – народився 01.01.1949 року в с. Опари Меденицького району Дрогобицької 

області. У технікумі – з 1976 року. Був завідувачем хіміко-технологічного відділення з 1994 

по 1999 роки. Випускник технікуму, група 64-Т-2. Має одну авторську працю, одне авторське 

свідоцтво.

Фелікс Ортинський

 – народився 28.01.1943 року у с. Ортиничі Дрогобицького р-ну Львів-

ської обл. Працює в технікумі з 1984 року. Був завідувачем відділення з 1999 по 2000 роки.