81

Коледж має стипендіата Президента 

України – 

Семенюк Ольгу

 (12-Ек-1) та сти-

пендіата Верховної Ради України – 

Ялоху 

Христину

 (11-Тр-1).

Близько 40 студентів навчається з се-

реднім балом “5”, значно зросла кількість 

студентів, які прагнуть здобути знання, 

а не оцінки. Є проблема працевлаштуван-

ня. Нами вибраний Європейський напрям 

здобуття освіти, тому студенти здобу-

вають не тільки фахову підготовку, але і 

вивчають мову, постійно вдосконалюють 

себе, вчаться бути комунікабельними. 

Основне їх завдання – вчитися і бути гід-

ним громадянином незалежної України.