80

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

У 1994 році у відповідь на “вакуум” у ви-

ховній роботі, який тривав у перші роки 

проголошення Незалежності України, була 

створена студентська рада Дрогобицько-

го нафтового технікуму. Автором Ста-

туту студентської ради був заступник 

директора з виховної роботи Петро Пав-

люк. Робота з даного питання проходила 

на повному ентузіазмі при зміні керівни-

цтва навчального закладу.  

Статут нашої студентської ради було 

схвалено Академією педагогічних наук 

України та рекомендовано іншим навчаль-

ним закладам для використання.

Студентська рада завжди мала під-

тримку з боку дирекції та адміністрації 

технікуму, по-своєму впливала на розви-

ток студентської активності, демокра-

тії, співпраці зі структурними підроз-

ділами. Звіти і вибори, які  проводяться 

щорічно, дають можливість поновлювати 

свій склад кращими студентськими акти-

вістами від академічних груп. Студрада 

була і залишається авангардом студент-

ської молоді, є в центрі усіх подій коледжу, 

міста, України.

Студентська рада ДКНГ підтримує зв'я-

зок з іншими навчальними закладами І-ІІ 

рівня акредитації  Львівської області, бере 

участь у декадах студентського врядуван-

ня з нагоди Великодніх свят, стажується 

на керівних посадах у структурних під-

розділах, організовує тематичні екскур-

сії, туристичні походи місцями козацької 

звитяги, визвольних змагань ОУН-УПА 

з поневолювачами: Берестечко, Рогатин, 

Хуст, Яремче,  Мукачево, Ужгород, Самбір, 

Східниця, Сколівські Бескиди, вершин Ма-

ківки, Чорногори і Говерли та багато ін-

ших маршрутів.

Студрада разом зі студентським акти-

вом проводить навчання після виборчих 

зборів, конкурси стінівок, участь у культ-

походах до театру, КВК, “Міс коледжу”, 

робота з організації конкурсів художнього 

слова, вертепу, великодніх заходів тощо. 

Велика робота серед  студентства прово-

диться із залученням їх до волонтерської 

роботи, наданню допомоги учасникам 

АТО, продовженні революції Гідності Май-

дану.

Головою студради на цей навчальний рік 

обрано Степана Витрикуша    (11-Е-1), його 

заступниками стали Віталій Петраш (13-

А-1) та Володимир Журавчак (12-Е-1).