72

цей підрозділ зно-

ву поповнився мо-

лодими фахівця-

ми, це: 

Петлевич 

М.Є, Капко Л.Г., 

Коцкович 

А.В., 

Владика 

В.М., 

Шоп’як Я.М., 

усі 

вони випускники 

технікуму.  

На повну потуж-

ність працюва-

ли три бригади. 

Своїми силами 

було збудовано га-

ражні приміщен-

ня на 6 одиниць 

автотранспорту, 

кімната відпочинку та  побутові приміщення. До початку 1980 року було придбано чо-

тири бурових верстати вже на базі автомобіля ЗІЛ-131. Велика заслуга в цьому колиш-

нього директора К

урчика Б.І., Капка Л.Г.

 та 

Петлевича М.Є.

 Протягом  тридцяти років  навчально–виробничим підрозділом виконувались ро-

боти по бурінню дегазаційних свердловин у м. Бориславі. Довготривалий час співпра-

цювали з Дрогобицьким відділенням Вінницького проектного інституту, Стрийською 

НГРЕ,  Калуською НГРЕ. Сотні сту-

дентів пройшли технологічну практи-

ку у цеху буріння технікуму.  Серед них 

наприклад: 

Шимко Я. Р.

, колишній за-

ступник генерального директора  “Укр-

трансгаз”, 

Гук І.В.

, колишній начальник 

Стрийської НГРЕ  та багато інших.

За час існування цеху буріння його ке-

рівниками були: 

Жовковський І.С., Мат-

вієвський В.М., Дудкевич А.М., Шикери-

нець Р.Ф., Шоп’як Я.М., Капко Л.Г. 

та 

Петлевич  М.Є.

, котрий і сьогодні обій-

має дану посаду. За ті роки було оновле-

но весь автопарк: нові автобуси, нові легкові та вантажні автомобілі.

З 1993 року цех буріння об’єднаний з навчально–виробничими майстернями  нашого 

навчального закладу.

До 1980 року в цех буріння  було придбано вже 3 нові бурові установки: УРБ-2,5А та 

УРБ-2А-2 на базі автомобіля ЗІЛ-131, а також автобус КАВЗ-65. Усі ці роки цех інтен-

сивно займався буровими роботами по всьому Західному регіоні, постійно надавав ма-

теріальну допомогу технікуму.

У 90-і роки для цеху буріння було придбано два автобуси: КАВЗ-685 і вантажний 

ГАЗ- 3307. У робочому стані знаходяться три бурові установки.

На даний час у штаті цеху буріння такі працівники:

Возняк Йосип Степанович

 – водій, працює з 2011 року.

Владика Василь Михайлович

 – технік, з 1977 року.

Грималяк Роман Федорович

 – водій, працює з 1974 року.

Гриньків Тарас Йосипович

 – водій, працює з 1990 року.

Капко Любомир Григорович

 – технік, працює з 1974 року.

Тарбай Михайло  Петрович

  – механік, працює з 1972 року.