71

Постійно проводяться бібліографічні огляди та книжкові виставки. Велику допомогу 

працівники бібліотеки надають студентам, які навчаються в Івано-Франківському на-

ціональному технічному університеті нафти і газу, тому що працює при коледжі кон-

сультативний пункт. 

ТУТ НАБИРАЄМО ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ

Навчально-виробничий цех буріння Дрогобицького нафтового технікуму було створе-

но у 1950 році, на балансі якого знаходилось два бурових  верстати УРБ-ЗАМ і УКБ-2-

100, які були передані технікуму нафтовиками Борислава.

Основне призначення новоствореного підрозділу – це проведення практичних занять 

зі структурно–пошукового буріння зі студентами технікуму спеціальності “Буріння 

нафтових і газових свердловин”.

Першим начальником цеху буріння було призначено нашого випускника гр.50-Б-1 

Жов-

ковського І.С.

 Штатний розпис станом на 1960 рік :

Начальник бурового цеху – 1

Буровий майстер – 3

Машиніст бурового верстата – 2 

Водій обслугованого автотранспорту – 2

Пом. бурильних  (студенти технікуму) – 15

У бурцеху було створено три бурові бригади, які очолювали майстри: 

Матвієв-

ський В.М.

, випускник гр 56-Б-1; 

Терлецький Н.А.

, випускник гр.52-Б-1, та 

Шадрін М.П.

 – 

випускник гр.63-Б-1.  У процесі проведення практичних занять цех буріння виконував 

роботи по бурінню свердловин та шурфів різного призначення, у результаті чого на 

рахунок навчального закладу надходили кошти. Вже за два роки було придбано два 

верстати УРБ на шасі автомобіля ЗІЛ-157, буровий інструмент та інше обладнання. 

З кожним роком цей підрозділ поповнювався молодими спеціалістами. Розширювався і 

штатний розпис. Було введено посаду технічного керівника, колектора, бухгалтера.

Подальша діяльність бурцеху проводилось під керівництвом  

Матвієвського В.М.,

 

поруч з ним працювали бурові майстри: 

Орлів С.І.,Чарнош Я.С., Шадрін М.П.

; водіями 

працювали: 

Тарбай В.С., Шпунтовим М.Я., Бабарикін В.С., Стецула А.І.

 У 70-х роках