70

Одним із найцінніших і особливо вагомих підрозділів у нашому коледжі є бібліотека.

 Колись у давні часи вона знаходилась на другому поверсі головного корпусу і була в 

особливому статусі і для викладачів, і для студентів. На сьогоднішній день бібліотека 

розмітилась у двох великих залах у приміщенні студентського гуртожитку. 

Завідує бібліотекою красива, ввічлива і розумна 

Неля Олександрівна Зав’ялова

. До 

речі, вже 35 років Неля Олександрівна керує цією ділянкою роботи, а почала працювати 

у бібліотеці коледжу з 1962 року. Поряд з нею пліч-о-пліч працюють і працювали в попе-

редні роки 

Шаруненко Ніна Костянтинівна, Рибальченко Тамара Тихонівна , Рябченко 

Олександра Яківна, Лень Анна, Волянська Раїса Федорівна, Лесишин Галина Прокопівна, 

Тренчук Людмила Степанівна, Жук Леся Петрівна, Партола Наталія Іванівна 

(випус-

книця коледжу),

 Добромільська Романія Романівна. 

Бібліотечний фонд коледжу нарахо-

вує близько 88 тисяч примірників книг, підручників та посібників – 65 тисяч, україно-

мовних – 35%. Крім того, в бібліотеці є художня та спеціальні література.

Бібліотека постійно поновлюється навчальною літературою, найсучаснішою літера-

турою українських видавництв “Знання”, “Основа”, “Либідь”, “Каравела”, “ Кондор” – 

підручниками та  посібниками, а також книгами з усіх галузей знань і художньою літе-

ратурою.

Для студентів нового набору укомплектуються та видаються підручники. У читаль-

ній залі бібліотеки встановлена комп’ютерна програма, яка сприяє доступу студентів 

і працівників бібліотеки до електронних посібників.

Працівники бібліотеки попри роботу з підручниками, книгами проводять конференції, 

бесіди, тематичні вечори, оформлюють папки з новинками сучасної літератури, випус-

кають стінівки на різну тематику під гаслом “Бібліотекар”.