69

Гуртожиток молодь часто називає другою домівкою. І в цих словах закладено глибо-

кий зміст,  адже тут починаються перші кроки самостійного життя. Приїжджаючи з 

дому з повними сумками харчів (щоб вистачило на цілий тиждень), студенти все одно 

готують собі харчування самостійно. Тут і проявляються їхні кулінарні здібності. Та 

хто не був студентом і не жив у гуртожитку,  мабуть, має менше спогадів. Студент-

ське життя насичене, повне приємних, а інколи і не зовсім приємних несподіванок. Ви-

ховна робота в гуртожитку здійснюється згідно з планом виховної роботи, який по-

чинається з розділу  “Організаційна робота”, а саме: обрання органів самоврядування 

ради гуртожитку. Окремо проводяться загальні збори з першокурсниками, на яких вони 

ознайомлюються з правилами поведінки та активом гуртожитку. Велика увага при-

діляється взаємовідносинам “новачків” зі старшокурсниками, а також змаганню під 

девізом “Моя кімната краща”. На сьогоднішній день гуртожиток обладнаний новими 

меблями, гарна комфортабельна кухня, хоча попри це, слід зауважити, саме гуртожи-

ток сьогодні найболючіше місце коледжу, бо там матеріальна база потребує кращого.

Особливу увагу приділяють у гуртожитку трудовому вихованню. Студенти залуча-

ються до посильної праці, насамперед, це праця по забезпеченню нормальних санітар-

но-гігієнічних умов проживання, приведення до належного санітарного стану всіх примі-

щень у гуртожитку, а також на прилеглій території.

Вихователі гуртожитку Бринько Руслана Володимирівна та Дробчак Борис Миросла-

вович  дбають про те, щоб випускники коледжу були не тільки кваліфікованими фахів-

цями, а й всесторонньо  та гармонійно розвиненими , фізично загартованими особисто-

стями. Основною метою їх праці є виховання справжньої людини. Тому і проводяться 

тут вихователями індивідуальні бесіди, значна увага приділяється попередженню тю-

тюнопаління та іншим негативним явищам.

БІБЛІОТЕКА – ПЛАНЕТА ЗНАНЬ