65

Цікавими є і тради-

ційні тематичні ве-

чори, зокрема пам’яті 

Т.Шевченка, до Дня 

Матері, пам’яті Голо-

домору, у честь воїнів 

УПА, літературно-му-

зичні композиції, які 

славлять імена І.Фран-

ка, Лесі Українки, інших 

письменників-класи-

ків. Зберігаючи тра-

диції нашого народу, 

студентські групи та 

викладачі постійно 

організовують різдвя-

ні вертепи.