61

Ансамбль “Залицяльники” виходить на сцену й донині. Його поповнили молоді талано-

виті викладачі: 

Т.І.Мельничин, В.В.Баран, Т.В.Яців, О.В.Бішко, А.Я.Гальчук, С.М.Ста-

сик, Г.Й.Пупін, Т.Т.Олексишин, І.С.Михайлишин.

Вони продовжують славу сво-

їх старших колег, несуть еста-

фету краси і величі української 

пісні, щоб “наша слава нас не 

цуралась, щоб краще у світі 

жилося!”.