58

го колективу. Тому і стали для коледжу 

традиційними вечори-зустрічі з колиш-

німи студентами, Шевченківські дні, 

тематичні вечори до Дня матері, Дня 

вчителя, Дня студента, Дня нафтовика, 

літературно-музичні композиції, при-

свячені пам’яті Голодомору, воїнів УПА, 

Небесної сотні.

Люблять студенти організовувати 

КВК, конкурси “Міс коледжу”, батьків-

ські концерти, поїздки до Нагуєвич, у 

музей Біласа, а також у музеї Львова, Бе-

рестечка, Кульчиць. Цікавими є і походи 

до скель Довбуша чи просто просторами 

рідної Дрогобиччини, Львівщини. 

За період існування коледжу в його сті-

нах зародилося багато традицій, спрямо-

ваних на гармонійне виховання студент-

ської молоді, формування національної 

свідомості. З цією метою у нас прово-

диться змістовна і наполеглива робота 

по збереженню художньої творчості, 

пропаганді української патріотичної, 

народної та популярної пісні, організації 

різноманітного та змістовного дозвілля 

студентів.

І найбільша заслуга у цьому, звичай-

но, їх наставників – заступника дирек-

тора з гуманітарної освіти і вихован-

ня 

П.С.Павлюка

, викладачів-філологів 

Є.І.Карбівник, І.О.Галелюк, М.Д.Дроб-

чака

, викладачів-істориків – 

О.В.Зу-

брицької, І.С.Михайлишина, П.В.Кузика, 

В.І.Хомича, О.М.Грицини

,  голови сту-

дентського профкому, викладача укра-

їнської літератури – 

В.В.Савчин

 та 

художнього керівника 

Володимира Івано-

вича Гошка,

 випускника Дрогобицького 

педагогічного університету, музичного 

факультету, який працює в коледжі з 

1997 року.

Велику організаторську роботу в плані 

вечорів-зустрічей з колишніми студента-

ми проводили 

І.В.Єліяшевський, Л.М.Яци-

шин, П.С.Павлюк, Т.Т.Олексишин, А.О.Де-

ментьєва, Г.Р.Блохінська 

та інші.

Пісня українська! Хто не був зачарований нею? Вона натхненна, мелодійна, без-

межна широтою і красою образів. 

Пісні-самоцвіти часто лунають зі сцени актової зали коледжу. Співають студен-

ти, співають і викладачі.

У 1947 році організований хор технікуму. Першим його керівником був 

Юліан Кор-

чинський

, згодом довголітній керівник відомого ансамблю “Верховина”. На олімпіаді, 

що відбувалася в Баку (Азербайджан), наш хор зайняв І місце.

У 50-х роках хором керував пан 

Голубняк

, солістом хору був учень групи 51-Б-1-2 

Роман Цабак. У ці роки був створений оркестр народних інструментів (керівник Го-

лубняк), танцювальний гурток, яким керував учень технікуму Шкільник, а відтак 

учні Асауленко, Кочерган, драматичний гурток, яким керувала учениця групи 49-Е-1 

Н.Мартинціва, а після – Вульчин, а також духовий оркестр, яким керував учень гру-

пи 53-Е-2 М.Чайковський.

У 1955 році у технікумі створюється естрадний оркестр, яким керував викладач 

(інженер-нафтовик) 

Ярослав Максимович

. У ньому взяли участь викладачі і лабо-

ранти: 

Інна Гнатик, Олександр Соколов, Алексій Мільча, Ярослав Теплий, М.Чайков-

ський

 та інші.

У 60-х роках духовим оркестром технікуму керували 

Квиленко М.М., Кос-

тик В.Й. 

та інші.

У 1963 році до штату технікуму було зараховано керівника художньої самоді-

яльності Валентина Кондратьєва, завдяки йому на обласних оглядах художньої 

самодіяльності колективу технікуму три роки підряд присуджували І місце.

Створений у 1966 році вокально-хореографічний ансамбль нараховував уже 22 

особи.

Цей особливий потяг до пісні зародився тут давно, бо ще у 1961 – 1964 роках у 

технікумі славився естрадний ансамбль, до складу якого входили викладачі і сту-