54

СУСПІЛЬНО-ГРОМАДСЬКА РОБОТА

У перший рік з моменту відкриття 

технікуму усі, особливо демобілізовані 

з армії після закінчення Другої світової 

війни, працювали по ліквідації наслідків 

війни як у технікумі, так і навколо нього.

Крім цього, студенти систематич-

но наводили порядок у навчальних кабі-

нетах, лабораторіях  і аудиторіях.

При будівництві нових навчальних 

і підсобних приміщень, а також гур-

тожитків, вони періодично залучались 

до цих робіт.

З початку 60-х років студентів тех-

нікуму з року в рік залучалися до сіль-

ськогосподарських робіт як у Львівській 

області, так і в південних областях 

України.

Студентські загони під керівництвом 

досвідчених викладачів виїжджали пра-

цювати у Херсонську, Полтавську, Сум-

ську та інші області. Поміж себе любили 

говорити: “Їдемо на помідори”, хоча на-

справді збирали врожаї різних сільсько-

господарських культур. Допомагали наші 

студенти навіть передовим на той час 

колгоспам і радгоспам. І всюди проявля-

ли свою працьовитість, ініціативність і 

культуру поведінки.

Останнім часом студенти не їздять 

“на помідори” і, можливо, роботи  для 

них поменшало, але продовжують слід-

кувати за чистотою території міських 

прилеглих вулиць, виходячи на толоку чи 

інші акції.

 З ініціативи 

М.М.Баб’яка

 нашими 

студентами посаджено дерева на честь 

Героїв Небесної сотні, ведуться роботи 

по впорядкуванню території коледжу, 

молодь долучається до всіх справ, які 

стосуються суспільно корисної праці. 

Фотографія на згадку після посадки  дерев.