47

Про наших спортсменів-викла-

дачів і студентів можна писа-

ти поеми. Завжди завзяті, бо-

йові. Сильні і спритні, вони не 

пропускають жодного спортив-

ного турніру, який організову-

ється в місті чи області.

Місцеві газети насичені завжди 

інформацією про їх перемоги.

Вдивляюсь в обличчя наших 

розумних, активних і спритних 

студентів, в думках лечу туди, де 

сьогодні вони віддають свої вмін-

ня, снагу і спритність на своїх ро-

бочих місцях.

Ми гордимося досягненнями бро-

нзової призерки світу з бойових 

мистецтв Вікторії Чмир, колиш-

ньої студентки групи 97-А-1, пе-

реможцями турнірів з гирьового 

спорту, призеркою області серед 

бадмінтоністів 

Роксоланою Про-

копенко

 (гр. 08-Т-1).