40

ЖИТТЯ – ЦЕ СПОРТ

 Проходячи коридором нашого коледжу, 

зупиняєшся біля величезного стенду, де 

виблискують золотом і сріблом спор-

тивні нагороди. Цей куток справа – осо-

бливо привабливий. Тут розмістилося 

спортивне царство комісії фізичної куль-

тури і спорту, якою багато років керу-

вав досвідчений викладач 

С.В.Зав’ялов

, а 

сьогодні – ініціативний і веселий 

В.П.Пе-

тренко

. Величезний кабінет, у якому 

завжди побачимо заклопотаних знавців 

гри у шахи. Цей затишний куток наших 

викладачів фізкультури – гордість коле-

джу. До речі, тут завжди людно, а його 

господарі – 

С.В.Зав’ялов, В.П.Петренко, 

В.І.Сокол, Б.М.Піць, Р.І.Дудник, В.М.Ро-

манський

, мужні, одержимі спортсмени. 

Свій талант і вміння вони передають 

студентам і користуються серед них 

особливим авторитетом.

Фізична культура є частиною передо-

вої культури, набутком всього народу. 

Це потужний засіб не тільки фізично-

го вдосконалення та оздоровлення, але 

також і виховання соціальної, трудової, 

творчої активності громадян.

Фізична освіта у навчальних закладах 

дає студентам знання про вплив фізич-

них вправ на організм людини, розвиває 

фізичні якості, рухові навички, забезпе-

чує фізичну підготовку молоді до життя, 

соціально-громадської діяльності.

Фізкультурно-масова робота займала 

чільне місце в підготовці молодих спе-

ціалістів у новоствореному технікумі. 

Всією роботою керувала Рада низового 

колективу, створена з числа учнів та ви-

кладачів. Першим головою Ради був учень 

Р.Ткачишин.

Низовий колектив фізкультури підпо-

рядковувався спортивному товариству 

“Нафтовик”. Обласна Рада ДСТ “Наф-

товик” об’єднувала низові колективи 

фізкультури всіх підприємств нафтової 

і газової промисловості і знаходилась у 

місті Бориславі.

З невеликої кількості учнів технікуму 

були створені чоловічі команди з волей-

болу, легкої атлетики, гімнастики.

Учні технікуму Т.Торбяк (45-Р-1) і 

М.Петрашкевич (45-Р-1) у 1947 році за-

воювали звання чемпіонів Дрогобицької 

області з гімнастики.

До складу збірної команди міста Дро-