37

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ТЕХНІКУМУ

У самому центрі коридору другого поверху розташований музей коледжу. Велике, в 

три зали приміщення завжди вабить студентів і гостей. Музей ніколи не буває по-

рожній. Сюди часто приходять студенти, приїжджають гості, люблять заходити 

і викладачі.

Тут зібрано величезну кількість матеріалів про перші роки заснування технікуму, 

фотографії, з яких дізнаємося про те, чим і як жив технікум. Часто сьогоднішні сту-

денти впізнають на фотографіях своїх батьків або ж, прочитавши знайоме прізви-

ще, радіють з того, що хтось із знайомих теж вчився тут.

Ігор Васильович Еліяшевський

, засновник 

музею, гордиться ним, бо тут його коло-

сальна праця, завдяки якій маємо чудову 

пам’ятку.

Завжди енергійний, у постійному пошуку, 

він перший подав ідею про створення цього 

музею. Справа, звичайно, була не з легких, 

але для Ігоря Васильовича протягом усьо-

го життя не було легких доріг. Треба було 

підняти архівні документи, спілкуватися 

зі старшими працівниками технікуму, зу-

стрічатися для співбесіди з колишніми ви-

пускниками.

До роботи прилучилися і робили величез-

ну справу й інші працівники коледжу. Зокре-

ма, викладач фізвиховання 

Петренко Ва-

силь Васильович

, котрий взявся за художнє 

оформлення музею, завідувач лабораторі-

єю – фотограф 

М.Ярема

, директор коле-

джу – 

П.П.Янів

, завідувач відділу кадрами