35

горії, сім викладачів-методистів:  

Л.О.Сова, Є.І.Карбівник, І.О.Галелюк, Б.С.Кра-

вець, І.С.Михайлишин, П.В.Кузик,  Г.М.Павлюк; аспіранти: І.П.Росді,  А.П.Андибур, 

О.Л.Петришин, О.С.Лехкар; 

 кандидати наук: 

М.М.Баб‘як, В.Т.Болонний, О.М.Гри-

цина, В.Я.Малик, Ю.С.Хомош, В.І.Зінкевич. 

Особливою повагою серед викладачів і студентів користуються ветерани 

О.П.Гуль, 

І.В.Еліяшевський, А.М.Кабин, М.П.Ковальчук, Г.Р.Блохінська, В.В.Кузьма, Р.І.Дон-

доха, І.Й Дранко, М.Й.Білас, А.М.Хоменко, В.О.Геврик, Г.О.Кулик, 

Г.Т.Книжатко

 , 

В.О.Шаповаловська, М.М.Мелевич,  В.В.Білоус, В.М.Дмитрик, М.П.Снігур, 

М.І Строцький , В.М.Босак,В.М.Брандибура , В.М.Федис, В.Ф.Шопяк, Д.В.Єлія-

шевська, В.М.Безугла, І.І.Глубиш, М.Г.Грабовенський, М.С.Вацяк, С.М.Бунь, Б.І.Кур-

чик, З.В.Галелюк, Л.М.Яцишин, М.М.Сторонський, Р.М.Щерба , Л.Д.Заблоцький  , 

Б.С.Кравець, С.І.Бокало , М.А.Бережанський, Б.В.Літянський, В.І.Сокол, В.С.Завя-

лов, М.С.Білас , М.І.Буга , М.М.Безкоровайний, В.Д.Мартинчук, Д.Ф.Добрянський, 

Я.М.Підцерковний, О.М.Книжатко, В.М.Старик

 та багато-багато інших, котрі 

вчили, виховували і віддавали себе цій нелегкій викладацькій роботі. 

Сьогодні на денному і заочному відділеннях навчається близько 1600 студентів. 

Щороку коледж приймає на навчання 360 першокурсників.

Життя в коледжі надзвичайно цікаве 

та різноманітне. Тому йдуть до нас абі-

турієнти, а ми радіємо, що готуємо гідну 

зміну тим, хто вже присвятив себе праці 

в нафтопромисловій галузі. І буде неспра-

ведливо, якщо я не назву тих, хто стояв 

біля керма навчальної роботи: колишні за-

відувачі – 

М.М.Сторонський, В.М.Босак, 

М.М.Буга. 

На добре слово заслуговують 

колишній головний бухгалтер, відмінник 

освіти 

Н.П.Драбик,

 колишній завідувач 

кадрами 

Н.І.Сосяк

, а також бібліотекарі, яких очолює 

Н.О.Зав’ялова

, методист за-

очного відділення Г.В.Набитович і багато-багато тих, хто впродовж багатьох ро-

ків з ентузіазмом виконував не завжди оцінену роботу, трудився на благо коледжу, 

бо всі вони покликані сюди для благородної місії – виховувати і навчати, творити 

громадянина, спеціаліста, майбутнє нації.

 Коледж працює в комплексі з Івано-Франківським національним технічним уні-

верситетом нафти і газу, університетом “Київська політехніка “ та Дніпропе-

тровським хіміко-технологічним університетом. Багато зусиль в організацію цієї 

роботи вклали колишній заступник із навчальної роботи 

М.І.Буга

, керівник цен-

тру довузівської підготовки 

Я.М.Підцерковний

, методист центру 

Л.Я.Худа

. На базі 

коледжу відкрито навчально-консультаційний пункт Івано-Франківського наці-

онального технічного університету нафти і газу. Тут випускники, не полишаючи 

стін рідного коледжу, продовжують навчання, здобувають вищу освіту. Багато 

років керував центром професор Івано-Франківського 

НТУНГ – Б.І.Навроцький.

 “Свої здобутки людина може впізнати, тільки 

спробувавши застосувати їх у ділі”, – сказав у свій 

час Сенека.

Центр дистанційного навчання тісно співпрацює з 

Навчально-консультаційним пунктом в м. Дрогобичі, 

який був створений на базі нафтового та механічного 

технікумів у 1999 році при Івано-Франківському націо-

нальному технічному університеті нафти і газу згідно 

з наказом №229 Міністерства освіти і науки України 

від 21.06.2000р. “Про створення навчально-консуль-