34

Коледж готує молодших спеціалістів із роз-

відування нафтових і газових свердловин; 

буріння нафтових і газових свердловин; екс-

плуатації газонафтопроводів і газонафто-

сховищ, переробки нафти і газу; обслуговуван-

ня і ремонту обладнання нафтових і газових 

промислів; монтажу, обслуговуванню засобів і 

систем автоматизації технологічного вироб-

ництва; економіки підприємства. Крім того, 

відкрито ще нові спеціальності. За 70 років у 

стінах коледжу підготовлено понад 25 тисяч 

фахівців. Нині на денному і заочному відділен-

нях навчаються 1820 студентів. Щороку  технікум поповнюється 360 студентами. 

Відповідно до вимог сьогодення постійно оновлюється матеріально-технічна база. 

Велику допомогу надають нам колишні наші випускники, які нині займають керівні 

посади в нафтовому і газовому комплексі України. Завдяки цій допомозі обладнано 

кабінети і лабораторії, читальну і спортивну зали, два гуртожитки, їдальню, бу-

фет, медпункт, Інтернет-клуб.

 У коледжі працює 114 висококваліфікованих викладачів, 46 із них – вищої кате-