33

“Львівтрансгаз”. Багато за роки своєї праці зробив Павло Петрович для покращення 

матеріально-технічної бази коледжу. 

Як патріот своєї країни, Павло Петрович разом з колективом викладачів і студен-

тів стояв у рядах борців у часи Помаранчевої революції, співпереживав горю кожно-

го члена колективу, дбав про те, щоб навчально-виховний процес відповідав вимогам 

часу. Павло Петрович має звання “Почесний працівник “Укртрансгаз” та “Почес-

ний працівник Укргазвидобування”, нагороду “Почесний розвідник надр”, відзнаки 

нафтогазпрофспілки України, відзнака “За 

заслуги перед містом Дрогобичем”.

2012 рік стане пам’ятним для коледжу, бо 

2 серпня 2012 року Наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України 

№ 870 Дрогобицький нафтовий технікум 

перейменовано у Державний вищий навчаль-

ний заклад “Дрогобицький коледж нафти і 

газу”. 

У 2013 році відбулися кадрові зміни, на по-

саду директора було призначено 

Мирона 

Михайловича Баб’яка

, завідувача кафедри 

менеджменту Дрогобицького державного пе-

дагогічного університету, людину дуже ді-

лову, енергійну і працьовиту. Мирон Михай-

лович прийшов з великими планами змін на 

краще, хоча час знову виявився надто склад-

ним. Добре познайомившись з колективом,  

Мирон Михайлович, як далекоглядний керів-

ник, відразу поставив завдання, розробив план дій. Розуміючи ситуацію в країні, він 

не складає рук, а працює, діє, робить усе для покращення матеріально-технічної бази 

коледжу і навчально-виховного процесу. За рік роботи під його керівництвом відчут-

ні вагомі зміни. Засяяло фойє коледжу новою керамічною плиткою, яку викладено в 

період літніх вакацій. Зроблено ремонт актової зали, окремих кабінетів, з його іні-

ціативи змінено дизайн подвір’я коледжу і багато іншого. Всіх справ, які робить наш 

керівник, не перелічити, але те, що він це робить на благо коледжу, – однозначно.

Важко в сьогоднішній складній ситуації бути керівником, важко, бо не  достатнє 

фінансування освіти, проте є надія, що такий потужний колектив, як наш, подолає 

труднощі. Ми продовжуємо працювати, відповідаючи за кожну ділянку роботи.