32

Тоді виробнича практика організовувалась на підприємствах Міністерства на-

фтовидобувної промисловості СРСР, Міністерства геології УРСР, Міністерства 

нафтохімічної та нафтопереробної промисловості СРСР, Міністерства газової 

промисловості СРСР. До них можна також відносити підприємства Головгеології 

Молдавії, Білорусі, України.

Завідувачі виробничою практикою та заступники директора з виробничого нав-

чання:

Білас М.С.,Фреїшин Б.Н., Босак В.М., Бунь С.М., Савчин М.В., Глубиш І.І. 

У 1994 році на посаду директора технікуму було призначено 

П.П.Яніва

, який теж 

зробив великий внесок для покращення матеріальної бази технікуму. Зокрема, саме 

завдяки йому на території технікуму встановлено капличку Матері Божої, яка є 

священною реліквією і дороговказом для тих, хто ступає на подвір’я коледжу.

Павло Петрович Янів

 пропрацював на посаді директора коледжу  з 1994 по 2013 

рік. Павло Петрович – кандидат технічних наук, доцент, академік УНГА. Колишній 

випускник технікуму, після закінчення інсти-

туту, аспірантури і певного часу роботи на 

посаді викладача інституту повернувшись до 

рідної alma-mater, з великим ентузіазмом взяв-

ся до роботи. Час був нелегкий, бо держава, от-

римавши незалежність, піднімалася з колін.  Це 

був час нових рішень і нових ідей. У технікумі 

був чималий колектив, і треба було знаходити 

шляхи взаєморозуміння, шляхи нових творень.

Однією з найважливіших проблем того часу 

була проблема відродження національної  са-

мобутності, бо саме вона покликана форму-

вати майбутнє нації. Тому весь навчально-ви-

ховний процес у технікумі був спрямований на 

зростання національної свідомості студент-

ської молоді. Треба було створювати нову базу 

комп’ютерної техніки, поповнювати новим об-

ладнанням кабінети, йти в ногу з часом.

Павло Петрович завжди був заодно з колек-

тивом. Він, підтримуючи ініціативу І.В.Еліяшевського, разом з М.Є.Петлевичем, 

іншими викладачами їздив на Схід – Харківщину, Луганщину та в інші області, де 

працювали наші випускники, налагоджуючи з ними дружні зв’язки, а вони, звичайно, 

завжди надавали допомогу. Зокрема, перший комп’ютерний клас з 8-ми комп’ютерів 

допоміг придбати генеральний директор Державного підприємства магістральних 

нафтопроводів “Дружба” Л.К. Буняк. Саме завдяки спонсорській допомозі І.Й.Риб-

чича ми маємо два комп’ютерні класи, легковий автомобіль та автомобіль ГАЗель; 

великий і красивий автобус подарував наш випускник Р.Я.Шимко – директор УМГ