31

У 1975 році було побудовано 2 спортивні зали з допоміжними приміщеннями, легко-

атлетичний манеж закритого типу площею майже 800 кв.м., гімнастичний майдан-

чик, плавальний басейн площею 375 кв.м., футбольне поле, бігові доріжки, футбольні 

і баскетбольні майданчики, стрілецький тир, військовий майданчик з відповідними 

спорудами. На території коледжу розміщено навчальний полігон бурового і нафто-

промислового обладнання. В 1975 році збудовано гаражі цеху буріння. 

У 1990 році в експлуатацію здано лабораторний корпус.

Навчальний комплекс складається з чотириповерхового начального корпусу за-

гальною площею 4420 м

2

, двоповерхового корпусу загальною площею 2806 м

2

, чоти-

рьохповерхового лабораторного корпусу загальною площею 1650 м

2

.

У перші роки існування технікуму учні проходили навчальну і виробничу практики 

в Бориславському нафтовому регіоні. Але стан нафтовидобутку тут був незадо-

вільним, тому для ознайомлення з передовою технікою і технологією того часу, по-

чинаючи з 1947 року, учні переправлялись на виробничу практику на нафтопромисли 

і в контори буріння Азербайджану, а з 1948 року – Грозного, ознайомлююча практика 

проводилась у районах Борислава, Биткова, Східниці, Ріпного.

У подальшому райони практики розширили, з 1952 року учні стали виїжджати 

на виробничу практику в Полтавську область – нафтопромислове управління Рад-

ченково. У наступні роки районами практик стали Прилуки, Шибелинка, Полтава, 

Мир город. З 1956 року географія баз практик ще більше розширилась, і учні стали 

виїжджати на практику у Феодосію, Краснодарський край, Харківську, Куйбишев-

ську і Саратовську області.

З 1959 року у відповідності з новими навчальними планами передбачалась, крім на-

чальної і виробничої практики, робота на виробництві для одержання учнями робо-

чої кваліфікації. Так, у 1968 –1969 роках працювали на робітничих місцях 34 підпри-

ємств під час виробничої практики 372 учні. У результаті виробничої роботи учні 

одержали робітничі кваліфікації.