3

У книзі використано 

матеріали музею історії 

коледжу, архівні документи, 

матеріали про комісії, подані 

головами циклових комісій, 

спогади

УУУУ кн

и

зі в

иик

о

ри

ист

аа

н

оо

 

ма

т

т

тер

іа

ли

 мму

з

ею

ю іс

т

то

ррі

її 

коле

ддж

жу, 

а

рхі

ввні

 д

о

оку

мме

н

т

т

т

и

и

и

и

иии

и

и

и

мате

р

ерііал

и 

пр

оо к

ом

і

ісі

ї

п

п

о

дд

а

аа

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

н

н

н

н

н

н

н

н

н

н

голо

вваами

 ц

ик

лло

ви

х

х к

о

м

м

іс

іі

й

й

й

й

й

й

й

й

й

й

й

йй

,

,,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

с

по

ггад

и