270

Мальовниче село Довголука на Стрийщині віддавна 

дарувало світу цікавих і розумних людей. Так вже по-
велося, що жителі цього села тягнулися до світла, до 
висот. Можливо, природа цього краю спонукала їх до 
цього, а може, сам Бог так велів. Не обійшла щаслива 
доля і 

хати

 Шимків

, коли у морозну ніч 1956 року при-

несла в оселю мале хлоп’я, яке нарекли Романом.

Чутлива душа, врода, розум, кмітливість, гордість 

і працьовитість вселилися в нього від народження. Ріс, 
як усі хлопчиська села. Пас корів, ловив рибу, любив 
ліс. Та, проте, відрізнявся від усіх своєю наполегливі-
стю. Раннє дитинство і перші шкільні роки пролетіли 
швидко, і перед хлопцем постало питання: куди піти 
вчитися? Жага пізнання нового, цікавого привела його 
до Дрогобицького нафтового технікуму. Вчився натх-

ненно, ініціативно, мав уже тоді власні погляди на факти і явища життя. Після технікуму 
вступає до Івано-Франківського інституту нафти і газу, продовжуючи навчатися за спеці-
альністю “Буріння нафтових і газових свердловин”.

Глибоко усвідомлюючи велику роль та цінність нафти, розпочинає молодий спеціаліст 

свою трудову діяльність помічником бурильника на Шебелинському газовому родовищі. Зго-
дом стає бурильником, а ще через  зовсім короткий час – буровим майстром. Як бачимо, 
життєві сходини ведуть молодого верховинця все вище і вище, бо вже тоді помітили його 
серйозне ставлення до життя. Сумлінність та відповідальність завжди дають вагомі на-
слідки.

У 2000 році закінчує Міжнародний інститут бізнесу за фахом “Економіка і фінанси”. А далі 

щедро, наче з рогу достатку, сипнула доля за працьовитість, сумлінність і відповідальність. 
Роману Ярославовичу пропонують посади начальника технологічного відділу, головного ін-
женера, заступника директора з виробництва і віце-президента АТ “Укрсибнефтегазхол-
динг”. Сьогодні 

Роман Ярославович Шимко

 – високоповажна, всіма шанована людина – на-

чальник Департаменту науково-технічної діяльності та зовнішньоекономічних зв’язків ДК 
“Укртрансгаз”.

Захист кандидатської дисертації Романом Ярославовичем не лише приніс її авторові кан-

дидатське звання, а й засвідчив, що у науку прийшла нова обдарована, працьовита і енергій-
на особистість.

З року в рік доробок 

Романа Ярославовича

 зростає. Він автор 18 наукових праць, голов-

ний редактор науково-технічного журналу “Трубопровідний транспорт”. Оригінальність 
авторських висновків та узагальнень, глибина і свіжість концепцій, фахова сумлінність і 
творча ініціатива не залишаються поза увагою. Роман Ярославович нагороджений “Почес-
ною грамотою Кабінету Міністрів України”, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, почесними 
відзнаками НАК “Нафтогаз України”. Ми гордимося тим, що випускник нашого техніку-
му – “Заслужений працівник промисловості України”. Визнання і успіх не послабили його лю-
бові до рідної Батьківщини та її людей. Думками він завжди линув у рідні Карпати, де про-
стелялася стежка материнськими вишиваними рушниками у широкий світ буровецьких 
важких доріг, у життя.