260

Горджуся своїми випускниками, які 

сьогодні працюють на відповідальних 
посадах у рідному технікумі (у 2012 році 
технікум перейменовано в коледж наф-
ти і газу). Ось лише деякі імена: Болон-
ний В.Т. – кандидат технічних наук, за-
ступник директора коледжу з навчальної 
роботи,     Малик В.Я. – кандидат техніч-
них наук, голова циклової комісії спецдис-
циплін “Експлуатація нафтогазосховищ і 
нафтогазопроводів”, Шимко М.Ю. – го-
лова циклової комісії спецдисциплін “Ек-
сплуатація нафтових і газових сверд-
ловин”, Баранчук Н.Т. – голова циклової 
комісії загальнотехнічних та комп’ютер-
них дисциплін. Весь викладацький склад 
циклової комісії спецдисциплін “Розвіду-
вання нафтових і газових родовищ”, за 
виключенням Рубахи Л.Б., є випускника-
ми технікуму. З особливою повагою хочу 
згадати колишніх колег з циклової комісії 
геологічних дисциплін, з якими пліч-о-пліч 
працював десятки років. Це, зокрема,   
Блохінська Г.Р., Ковальчук М.П., Бранди-
бура В.М., Дранко І.І., Кузьма В.В., Мель-
ничук О.І. та ін.

Не можу оминути і те, що поряд з 

викладацькою і виховною роботою я займався і громадськими справами. Вже понад 40 років 
великою популярністю в технікумі користується ансамбль “Залицяльники”, без участі яко-
го не обходиться жодне свято в колективі. Горджуся тим, що я був одним із фундаторів 
цього ансамблю. Важливою подією в житті кожного з учасників ансамблю стала поїздка 
на Схід України, зокрема в м.Полтаву, до колег з Полтавського геолого-розвідувального 
нафтового технікуму та в місто Красноград (Харківська обл.), де працює багато наших 
випускників. Хочу назвати колег з цього ансамблю (деякі вже відійшли в інші світи, части-
на на заслуженому відпочинку), а деякі успішно працюють і сьогодні. Серед них:  Гуль О.П., 
Ковальчук М.П., Брандибура В.М.,  Галелюк З.В., Бережанський М.А., Буга М.І., Кабин А.М., 
Босак В.М., Бунь С.М., Еліяшевський І.В., Павлюк П.С., Чушак П.Є. Сьогодні цей ансамбль 
поповнився молодими колегами по роботі.

Особливою віхою в житті колективу, у тому числі і моєму, пройшли події, пов’язані з 

Помаранчевою революцією 2004-2005 рр. та Революцією гідності в 2013-2014 рр, у яких 
викладачі і студенти коледжу взяли посильну і активну участь.

Гордий тим, що 48 років роботи та 4 роки навчання, а це разом понад 52 роки, пов’язані 

саме з цим чудовим навчальним закладом. Не можу собі уявити життя поза колективом, 
якому віддано так багато років свого життя.

Вітаю викладацький склад, студентів та всіх працівників коледжу з прекрасним і поваж-

ним ювілеєм – 70-річчям з дня заснування. Зичу всьому колективу здоров’я, успіхів у навчан-
ні та роботі, процвітання на благо нашої України. Слава Україні! Героям Слава! 

Л.Яцишин, почесний розвідник надр України.