247

Біла Марія Іванівна

 прибула на роботу в 

технікум 01.08.1974 року на посаду лаборан-

та. Після завершення навчання в інституті 

стала викладачем. Активна “просвітянка”, 

учасниця художньої самодіяльності, різдвя-

них дійств. Займалася випуском стіннівок 

до кожного релігійного свята, була постійно 

в творчому  пошуку. Завдяки їй та іншим 

дівчатам технікуму наочність була завжди 

акуратною, своєчасною та актуальною. Пе-

редчасно пішла з життя. Збирала незаслу-

жено забуті пісні, намагалася їх передати 

іншим. Записувала у свій потаємний блок-

нотик висловлювання відомих людей. Серед 

них: 

„Влада – це ніж, який доводиться весь час 

нести вістрям до серця”. 

„Пам'ять – як дерево : спочатку опадає у 

віки, потім плоди, а за тим вже й листя” 

(Ю. Мушкетик “Ясса”).

Босак Володимир Миколайович

 прибув у 

технікум 01.11.1966 року. Працював на різ-

них посадах, був заступником директора з 

навчальної роботи, навчально-виробничої 

практики. Досягав усього своєю наполегли-

вістю, розумом та впертістю. Любив спі-

вати, брав участь у чоловічому хорі м.Дро-

гобича “Бескид”, художній самодіяльності 

технікуму.

Стрілецькі пісні та пісні воїнів УПА були 

його улюбленими, виконувались професійно. 

Мав багато друзів, користувався авторите-

том. Пішов з життя передчасно. Мав про-

позиції навчатися в аспірантурі та займа-

тися науковою роботою – не склалося через 

життєві обставини.

Безкоровайний Михайло Матвійович

 при-

був у технікум 18.12 1961 року після певних 

поневірянь та роз’їздів по світу. Першою 

батьківщиною у нього була Франція, потім 

Донбас, пізніше м Дрогобич. Між студента-

ми та викладачами він мав ім’я “Мішель”. 

Навчав студентів манерам поведінки, хар-

чування, французької мови. Підтримував хо-

роший мікроклімат у комісії. 

На даний час знаходиться на заслуженому 

відпочинку, цікавиться пам’ятками  міста 

та його околиць. Підтримує зв'язок з колек-

тивом коледжу. 

Бунь Станіслав Михайлович

 працює у 

технікумі з 22.02.1965 року. Технічно гра-

мотний інженер, добрий господар, сім’янин. 

Любитель співу, часто можна почути його 

сольне виспівування серенад, присвячених 

запашному хлібу, коханню, пам’яті Січових 

Стрільців та воїнів УПА. Учасник ансамб-

лю “Залицяльники” Неодноразово обирався 

депутатом сільської ради с. Залужани Дро-

гобицького району. Співає в церковному хорі. 

Працював на різних посадах – від майстра 

виробничого навчання до заступника дирек-

тора з питань практики.

Вацяк Мирон Степанович

 прибув у тех-

нікум  13.04.1966 року на посаду викладача 

спецдисциплін. За час роботи показав себе 

як фахівець, активно займався технічною 

творчістю, був учасником виставки ВДНГ, 

де отримав бронзову медаль за свій експо-

нат. Неодноразово призначався керівником  

груп,де успішно працював.

Геврик Віра  Олексіївна

 прибула в технікум 

10.09.1965 року. За час своєї діяльності проя-

вила себе з позитивного боку. Відповідальна, 

неодноразово обиралася до складу профкому, 

була активним учасником різних мандрівок, 

туристичних сходжень. Дбайлива господиня 

в сім`ї, любить кулінарну справу.

Глубиш Іван Іванович прибув у технікум 

27.03.1976 року. Працював на різних поса-

дах – від майстра виробничого навчання, 

вихователя до заступника директора по 

господарству та навчально-виробничої ді-

яльності. Де б не працював, характеризу-

ється особливим підходом до справи,  вникає 

в суть обов’язків, має почуття відповідаль-

ності. За характером прямий, що не завжди 

сприймається з приємністю завідувачами 

кабінетами, викладачами та студентами. 

У дійсності, людина кмітлива, покладиста, 

безвідмовнана, вміє підтримувати у важку 

хвилину, добрий господар. Любить спорт, 

вболіває за стан матеріально-технічної 

бази СК "Нафтовик", його збереження, за 

стан показників у спортивних секціях.

Мартинчук Володимир Дем'янович

 працює 

в коледжі з 25.09.1968 року на посаді викла-

дача. Принциповий, з почуттям відповідаль-

ності працівник. Виховав не одне покоління 

порядних хлопців і дівчат-випускників груп 

автоматизації та буріння. Бере активну 

участь у питаннях повсякденного життя, 

на зборах, педагогічних радах тощо.

Підцерковний Ярослав Миколайович

 пра-

цював у технікумі з 01.08.1965 року на різ-

них посадах. До роботи ставився завжди з 

відповідальністю. За характером суворий,