245

милував слух аудиторії студентів та ви-

кладачів коледжу. Глибоко порядна і чесна 

людина.

 

Гуль Остап Петрович

, 29.10.1928 року 

народження, викладач технічної  механіки, 

член президії товариства "Просвіта" імені 

Тараса Шевченка міста та району. Його зна-

ють за багатьма якостями: відомий шахіст, 

Президент чоловічої хорової капели "Бескид", 

учасник художньої самодіяльності коледжу, 

інших першочергових кроків пробудження 

державності України. Активний учасник за-

гальноміських заходів.

Кабин Антон Миколайович

, 01.01.1936 року 

народження. У коледжі працює з 01.09.1961 

року, родом з Косівщини Івано-Франківської 

області. Викладач технології металів, за-

ймав посади завідувача курсів підвищення 

кваліфікації, заочного відділення. Любить 

співати, малювати, складати вірші, гумо-

рески. Учасник хору "Бескид", активно ста-

вився до пропагування української пісні, сло-

ва в колективі. Любив збирати студентські 

афоризми-вислови, ділився ними зі студен-

тами та викладачами. Дотепність – одна з 

головних рис його характеру. “Найбагатший 

дід” серед усіх по кількості онуків.

Грицина Михайло Миронович

, 22.11.1939 

року народження. На посаду викладача фі-

зики прибув з Львівського політехнічного ін-

ституту, його філіалу, який розміщувався у 

м. Дрогобич, що по вулиці Самбірській. Мав 

керівництво групою, здійснив ряд екскурсій 

по Прикарпаттю. Особливо запам’ятала-

ся екскурсія у місто Берестечко, де козаки 

себе славою поширили за стійкість, відвагу 

та самопожертву. Разом з тим заночували в 

одному з сіл, де місцеві хлопці були налашто-

вані понівечити автобус, побити учасників 

екскурсії за прості прорахунки: "свиня, як за-

хоче, то болото знайде"…

Кузьма Валентина Володимирівна

16.01.1938 року народження. Прибула в на-

вчальний заклад 24.01.1963 року. За час сво-

єї  роботи проявила себе як скромний, ви-

могливий до себе та оточуючих працівник, 

добросовісно  ставилася до виконання своїх 

обов’язків, місць геодезичної практики, на-

буття практичних знань студентами. При 

будь-якій погоді проходили змістовні наста-

нови з питань практики. Студенти Вален-

тину Володимирівну поважали за об’єктив-

ність оцінювання та глибину знань.

Книжатко Олександр Мечиславович,

 

02.06.1943 року народження. Працює в ко-

леджі викладачем з 03.04.1982 року. Працю-

вав на посаді вільного секретаря комітету 

комсомолу ДНТ, заступником директора 

з АГЧ, головним інспектором заводу міне-

ральних вод "Нафтуся" у м.Трускавці, нама-

гався “знайти” себе в цьому житті. У числі 

перших освоїв комп’ютерну техніку в ко-

леджі. Любить туризм. Неодноразово був 

учасником сходження на гору Говерла в різ-

ні пори року. До чого не брався – все у нього 

ладилось: у ремонті техніки, старовинних 

речей. “Ключ знань” коледжу виготовлений 

його руками. Має свої принципи в роботі, 

своє бачення повсякденного життя. Бере 

активну участь у громадському житті, но-

ворічних та різдвяних дійствах, корпора-

тивних вечорах.

Книжатко (Шемеляк) Галина Теофілівна

05.01.1947 року народження. Викладачем хі-

мії призначена 03.04.1982 року. За час своєї 

роботи показала себе з доброго боку. Була 

головою студентського профкому, уміла 

спів працювати з викладачами та молоддю. 

Виховала двох синів. Хвороба передчасно за-

брала її від нас.

Кулик Галина Олександрівна

, 19.09.1941 

року народження. Працює в колективі з 1960 

року на посаді викладача. За час роботи за-

рекомендувала себе як глибоко знаючий фа-

хівець неорганічної хімії, інших дисциплін. 

Дуже вдало проводить конференції на рівні 

коледжу, області, готує випускників для нав-

чання в Дніпропетровську, Києві з питань 

зрізу знань та підвищення загального мініму-

му у них з профілюючих дисциплін.

Літянський Борис Васильович

, 19.09.1940 

року народження. Викладач математики. 

Прибув у навчальний заклад 01.06.1964 року. 

За час роботи в коледжі проявив себе як ви-

могливий, принциповий фахівець. Був на 

посаді завідувача відділом, секретаря парт-

бюро,  голови профкому, члена бюро партії, 

завідувача курсами підвищення кваліфікації. 

Мав доступ до формування комуністичної 

ідеології серед випускників та членів ко-

лективу, кадрової політики коледжу.  На-

городжений численними відзнаками Мініс-

терства нафтової промисловості СРСР. 

Передчасно пішов з життя…

Зав’ялов Володимир Сергійович

, 26.06.1941 

року народження, працює на посаді виклада-