22

тися спортом,зокрема кікбоксингом. Він 

засновник клубу “Тайфун” у м. Дрогобич. За 

вагомий особистий внесок у розвиток та-

еквондо і кікбоксингу на Дрогобиччині та 

з нагоди 10-річчя ФСК “Тайфун” Андрію 

Петровичу оголошено подяку, він пізнає 

рідний край, завдяки екскурсіям, а ще за-

ймається фотографією. Справ, як бачите, 

багато, і всюди він встигає.

Глубиш Іван Іванович,

заступник директора з навчально-

виробничої роботи, викладач вищої 

категорії

Глубиш Іван Іванович – людина, поважа-

на в колективі. Посада, яку він займає, – 

одна з найвідповідальніших. Це – заступ-

ник директора з навчально-виробничої 

роботи. Життя розпорядилося так, що 

починав Іван Іванович свою кар’єру з про-

стого слюсаря-наладчика, ремонтника на 

долотному заводі. Навчання у Львівському 

політехнічному інституті дало молодому 

дрогобичанину хороші знання, проте свій 

життєвий шлях він захотів розпочати з 

робітничої професії. Далі юнак навчаєть-

ся у Дрогобицькому педінституті на від-

діленні “Загальнотехнічні дисципліни”. У 

технікум Іван Іванович прийшов уже ди-

пломованим спеціалістом у 1976 році на 

посаду майстра виробничого навчання. 

Далі  – заступник директора з  господар-

ської частини, вихователь, а з 1994 року 

– інженер з охорони праці. Завжди врівно-

важений, чесний, з особливим почуттям 

обов’язку і відповідальності, Іван Івано-

вич зарекомендував себе як чудовий фахі-

вець-професіонал, людина авторитетна і 

працьовита, тому не могли не помітити в 

ньому ці особливі якості. У 2002 році йому 

запропонували ще більш відповідальну ді-

лянку роботи в коледжі – заступник ди-

ректора з навчально-виробничої роботи. 

Проведення всіх навчальних і виробничих 

практик, стан кабінетів, лабораторій, 

комп’ютерних класів, виробничих май-

стерень, працевлаштування випускників 

координує Іван Іванович – грамотний ад-

міністратор, досвідчений викладач, сум-

лінний і відповідальний працівник, забез-

печує якісне виконання тих обов’язків, що 

на нього покладено.

Інформаційний центр

На сьогоднішній день, критично оцінив-

ши цивілізовані виклики в освіті, колектив 

коледжу не має іншої альтернативи, як 

шлях інноваційного розвитку. Тому з при-

ходом на посаду директора коледжу 

Ми-

рона Михайловича Баб’яка

 було створено