212

багато зробила для розквіту Полтавсько-
го краю. З великою вдячністю Володимира 
Павловича згадують у багатьох містах та 
селищах області, адже завдяки цій людині 
тут було вирішено дуже багато гострих 
соціальних проблем.

    Навіть ті, хто ніякого стосунку не має 

до нафтогазової промисловості, говорять 
про Володимира Козака як про таланови-
того організатора і керівника, для якого 
на першому місці завжди було питання 
покращення життя простих людей. Його 
називали і архітектором, і будівничим. 
Саме завдяки Володимиру Павловичу у 
Полтаві, Гадячі, Супрунівці, Гоголевому, 
Петрівці – Роменські виросли комфорта-
бельні та затишні житлові будинки, а по-
тім і цілі квартали: зі школами, дитячими 
садками… Сотні наших земляків відсвят-
кували новосілля, здійснилися давні мрії про 
затишну оселю. Влітку десятки хлопчиків 
та дівчаток відпочивають в оздоровчому 
таборі “Іскорка”, і в цьому теж заслуга 

Володимира Козака. Хто ж він такий – людина, ім’я якої однаково шанують його колеги, 
працівники нафтового комплексу, і школярі, і пенсіонери, і лікарі, і вчителі, і залізничники?

    Понад сорок років свого життя Володимир Павлович віддав нафтогазовій промисло-

вості. Чверть століття – з 1976 по 2001 рік – він був незмінним керівником нафтогазови-
добувного управління “Полтаванафтогаз” – одного з найпотужніших підприємств Пол-
тавського регіону. Завдяки неабиякому організаторському таланту Володимира Козака, 
його здатності стратегічно мислити та при будь-яких обставинах знаходити той єдиний 
правильний хід, який веде до успіху, підприємство динамічно розвивалося навіть у складні 
роки загальнодержавної економічної кризи, пов’язаної з розпадом Радянського Союзу. Біля 
Володимира Павловича згуртувалася надійна команда професіоналів, вірна своїй справі, 
що знайшла в собі сили зберегти та примножити славні традиції нафтогазовиків, не дивля-
чись на важкий історичний період. Нафтовики зберегли професіональний колектив з багатим 
потенціалом налаштований на вирішення найскладніших завдань. І тоді, коли держава вже 
була неспроможна самостійно вирішувати безліч проблемних питань, управління  “Полтава-
нафтогаз” взяло на себе багато додаткових зобов’язань, адже за кожною проблемою стоять 
конкретні люди, що живуть поруч зі своїми радощами та бідами тому й приділяв Володимир 
Павлович таку велику увагу соціально – побутовій сфері. І люди відчували турботу керівництва, 
висловлюючи подяку у вигляді чесної та самовіданої праці на благо галузі, та й усієї України.

До керівної посади Володимир Козак йшов з самого початку професійної стежки – ра-

зом з дружино Кларою Гнатівною. Закінчив Дрогобицький нафтовий технікум та прийшов 
працювати в НПУ “ Радченково” оператором по видобутку нафти на  Глинсько – Роз-
бишивській дільниці, згодом був оператором  по дослідженню свердловин та майстром 
по видобутку нафти Сагайдацької дільниці. Досконало вивчивши всі аспекти роботи на-
фтовиків, у 1965 році він очолив Ново-Григорівський нафтопросмисл, а трохи пізніше був 
призначений головним інженером Центральної науково-дослідної лабораторії об’єднання 
“Укрсхіднафта” в Полтаві. Яку б посаду не займав Володимир Козак, він завжди вдоскона-
лював свої професійні знання і постійно вчився, пам’ятаючи, що досконалість та глибина 
знань не мають меж. У 1968 році Козак закінчив Івано-Франківський інститут нафти і