204

Дружина нашого ветерана виробництва Гука А.Й., випускниця ДНТ, Гук (Шевчик) Ольга 

Іванівна  народилася в 1954 році. Після 8 класу у 1969 році вступила на навчання до Дро-
гобицького нафтового технікуму, у  1973 році закінчила його, отримавши спеціальність 
“Геологія і розвідка нафтових і газових родовищ”. Разом із чоловіком переїхала в м. Гадяч. 
З 1974 до 1980 року працювала на Глинсько-Розбишівській дільниці оператором по видо-
бутку нафти і газу.

У 1982 році Ольга Іванівна закінчила Харківський інженерно-економічний інститут за 

фахом “Економіка та організація промисловості”. Працювала на посаді заступника го-
ловного бухгалтера Гадяцького сирзаводу,головним бухгалтером в управлінні Державного 
казначейства України в Полтавській області. Роботу завершила в 2010 році.

Подружжя Цьок – випускники ДНТ

Про випускника Дрогобицького нафтового технікуму 

Цьока Івана Васильовича 

згадує 

його колега  Пронь Григорій Васильович,колишній інженер виробничо-технічного відділу 
Полтавського ВБР. Ось що він розповідає.

„На роботу в Полтавське управління  бурових ро-

біт  я прийшов працювати в 1978 році,відразу у ви-
робничо-технічний відділ, де начальником відділу був  
Іван Васильович Цьок. Це добра та талановита лю-
дина. За роки спільної праці його ніхто не бачив роз-
гніваним. Умів стримувати себе,своєю поведінкою 
показував приклад, як себе вести”.

Іван Васильович  народився на Івано-Франківщи-

ні в лютому 1936 року. З дитинства пізнав злидні, 
важку працю. Закінчив сільську школу, вступив до 
педагогічного інституту. Провчившись два роки, за-
лишив його. Батьки бідували і не змогли допомогти 
синові. Іван Васильович заочно вступив на навчання 
до Дрогобицького нафтового технікуму. Працював 

у Надвірнянській 
конторі буріння. 
Пройшов трудовий шлях від помічника бурильника до на-
чальника бурової. За сумлінну працю його нагороджують 
державною нагородою – орденом “Знак Пошани”.

У середині 1960-х років на сході України розвиваєть-

ся нафтогазовий комплекс. Шебелинське газове родови-
ще – одне з найбільших у колишньому Радянському Союзі. 
Харківщина і Полтавщина потребують кадрів. Із Захід-
ної України запрошуються на роботу кращі фахівці і, як 
правило, випускники Дрогобицького нафтового техніку-
му. Їх залюбки беруть на роботу  керівники підприємств. 
Одним із перших приїхав Цьок Іван Васильович. Працю-
вав на молодому підприємстві – Полтавському управлін-
ні бурових робіт. Він мав виробничий щоденник, у який  
щоденно заносив інформацію про стан бурових робіт, 
описував аварійні ситуації і методи ліквідації.

Колектив,

 який очолював Іван Васильвич, працював 

дуже плідно. Його дружина Марія Григорівна також випускниця Дрогобицького техніку-
му. Марія Григорівна – людина високої кваліфікації. Працювала вона інженером у трубному 
цеху ПВБР.