203

Державні плани по монтажу бурових і буріння постійно виконувалися.
У нашій сфері не завжди привітно світить сонце, не завжди легко добувається перемо-

га. Зустрічаються труднощі і невдачі, а саме: газопроявлення на Солохівському. Яблунів-
ському, Котелевському ГКР. Ліквідувати газопроявлення на Солохівському ГРК допомогли 
фахівці Шебелинського ВБР. Їх силами водопровід протяжністю 5 км прокладений за одну 
добу. Начальник ШВБР Шклярський Є. О., до речі, також випускник Дрогобицького на-
фтового технікуму.

Мирослав Михайлович Лунів із підірваним здоров’ям зараз на заслуженому відпочинку. 

Справу батька продовжують його сини Михайло та Віктор, які працюють у ПВБР у меха-
нічній службі на бурових.

Така коротка розповідь про нашого колегу, людину-легенду Мирослава Михайловича Луні-

ва – випускника ДНТ.

Спільний життєвий шлях

Більше 40 років подружжя Гуків разом, обоє – 

випускники Дрогобицького нафтового технікуму.

Анатолій Йосипович Гук 

народився 10 липня 

1950 року в м. Самбір Львівської області. У 1965 
році після закінчення 8 класу вступив на навчання 
до Дрогобицького нафтового технікуму за фахом 
“Експлуатація нафтових і газових родовищ”. Піс-
ля закінчення навчання працював за направленням 
у Комі АРСР, селище Вунтил (нині місто), на ве-
личезному газоконденсатному родовищі на березі 
річки Печори. У 1970 році служив в армії в Угор-
щині. У 1972 році почав працювати в об’єднанні 
“Львівнафтогеологія” в КОС (контора освоєння 
свердловин) помічником бурильника.

У 1974 році одружився. З молодою дружиною Оль-

гою в 1974 році переїхав до м. Гадяча Полтавської 
області і почав працювати в об’єднанні “Полта-
ванафтогаз” бурильником в ЦКС, потім став май-

стром 
того ж 
цеху, ін-
женером-технологом. У 1979 році він працював 
майстром БМУ НГВУ.У 1980 році закінчив Пол-
тавський будівельний інститут.

Маючи великий виробничий досвід, Анатолій 

Йосипович переходить працювати в Полтавське 
управління бурових робіт. Працює виконробом, бу-
дує бурові установки на Яблунівському та інших 
родовищах. Колеги добре пам’ятають його висо-
кий професіоналізм. У 1998 році працює в Західно-
му Сибіру вахтовим методом до 2010 року будує 
бурові установки.

Анатолій Йосипович з теплотою згадує молоді 

роки, директора ДНТ Попова, заступника дирек-
тора Старика. Саме завдяки його вимогливості за 
креслення в інституті отримав оцінку “п’ять”.