201

Більше десяти років відпрацювавши в експедиції глибокого буріння, з 23 грудня 1999року 

переходить працювати до Полтавського відділення бурових робіт. Подальша трудова біо-
графія М.В.Бойка не позбавлена цікавості і варта того, щоб розповісти детальніше.

Працює у Полтавському ВБР з 23.12.1999р. по теперішній час; 23.12.1999 – 23.01.2002р. 

– бурильник; 23.01.2002 – 3.10.2006р. – майстер зі складних робіт; 3.10.2006 – 2.08.2010р. 
– провідний інженер-технолог ЦІТС; з 2.08.2010 – заступник начальника ЦІТС.

Він добрий та справедливий. Його тон у  зверненні до підлеглих не є примусовим, але ви-

могливим. Його вказівку не можна  не виконати, совість не дозволяє. Він вріс у виробничі 
процеси на бурових, скрізь встигає. Обраний депутатом Опішнянської селищної ради, з 
ним радяться, до його думки прислухаються.

Не встиг оглянутися, а вже і в Полтавському відділенні бурових робіт відпрацював пів-

тора десятка років. Його невтомна праця приносить йому і авторитет. Михайла Васильо-
вича в будь-який час можна зустріти на бурових. Часто одягається в робочий одяг і вико-
нує складну роботу, особливо під час забурки бурової. Професійна майстерність, віра у свої 
сили та своїх колег – ось основні критерії випускника ДКНГ Михайла Васильовича Бойка.

Скромний, тактовий, високий професіонал

Гарбарчук Віталій Васильович

 народився 4 

жовтня 1946 року в м. Рудки Львівської області. 
У 1964 році вступив до Дрогобицького нафтового 
технікуму на спеціальність “Буріння нафтових і 
газових свердловин”. У 1968 році отримав спеці-
альність “Технік по бурінню нафтових і газових 
свердловин”. Майже рік проходив виробничу прак-
тику в Гадяцькій конторі буріння.

Після закінчення навчання працював у Казахста-

ні. Після служби в Радянській Армії з січня по жов-
тень 1971 року працював помічником бурильника в 
Харківському РУБР (нині Хрестищенського ВБР), з 
жовтня 1971 по вересень 1974 року – помічником  
бурового майстра. Працював у Якутії.

З травня 1975 по грудень 1993 року – заступни-

ком головного інженера по техніці безпеки ПУБР. З грудня 1993 року переведений на посаду 
заступника начальника ПВБР з охорони праці. На цій відповідальній посаді працював до 
червня 2010 року – до виходу на пенсію. З червня 2010 до жовтня 2011 р. – інженером з 
охорони праці у приватній фірмі. Після реорганізації фірми у жовтні 2011 року по даний 
час працює заступником директора з охорони праці і промислової безпеки ТОВ “УПСК 
Діамент” 

Нагороджений знаком “Відмінник газової промисловості” (1999р.) та грамотою “Дер-

жкомнафтогазу “ 

У серпні 2013 року Віталій Васильович побував у Дрогобицькому коледжі на зустрічі од-

ногрупників з нагоди 45-річчя закінчення ДНТ.

Його професія – вишкобудівничий

Так можна сказати про випускника Дрогобицького нафтового технікуму 

Мирослава Ми-

хайловича Луніва

. Він пройшов трудовий шлях від вишкомонтажника до начальника вишко-

монтажного цеху. З 1989 по 2007 р. працював заступником начальника ПВБР по вишкобу-
дуванню, транспорту і матеріально-технічному постачанню. Під керівництвом Миросла-
ва Михайловича будувалися всі модифікації бурових установок. Новатор і раціоналізатор 
виробництва.