199

земних сховищ газу: Більче-Волицько-Угерського, Дашавського, Угерського, Опарського, Бо-
городчанського. Підземні сховища газу, збудовані Стрийським ВБР, найбільш герметичні в 
СНД, ВБР володіє “ноу-хау” з попередження появи колонних тисків у період ОЗЦ. Застосо-
вує комплекс технологічних заходів на якісне розкриття продуктивних горизонтів, кріплен-
ня свердловин та виклику припливу.

Виробничу потужність СВБР складають 4 вишкомонтажних, 11 бурових бригад та 4 

бригад випробування свердловин. Є 15 бурових установок.

Відділення має досвід ведення бурових робіт на значних відстанях від виробничої бази. 

Зокрема, нині Стрийске ВБР успішно здійснює буріння не лише в західних районах України, 
а й у Закарпатті та Луганській області.

Стрийське відділення бурових робіт реалізує широку програму будівництва: побудовано 

житло загальною площею 13 тис. м

2

; збудовано санаторій-профілакторій у відомому дале-

ко за межами країни курорті Трускавці, де одночасно зможуть поправити здоров’я 50 осіб.

У славнозвісній, екологічно чистій і дуже мальовничій зоні Карпат побудовано і функціо-

нує база відпочинку “Трембіта” на 55 відпочиваючих.

Випускники Дрогобицького нафтового технікуму мають вагомі теоретичні знання. Вони 

вдосконалювали їх у своїй практичній роботі, працюючи на відповідальних посадах у Пол-
тавському управлінні бурових робіт, начальниками бурових, буровими майстрами, началь-
никами служб. Їх вагомий внесок у роботу всього ПУБР беззаперечний, вартий шани й по-
ваги.

Загартований працею

Співак Євген Дмитрович 

народився 16 березня 1932 року в селі Гломчі Сяніцького р-ну в 

Польщі. У родині селянина. Батьки усе своє життя займались сільським господарством. 
Важке життя, репресії зі сторони поляків і німців під час окупації, насильницька депорта-
ція у 1946 році призвели до їх передчасної смерті.

 З 1938 по 1945 рік навчався у 4-класній семирічній школі с. Гломча. У травні 1946 року 

його сім’я була переселена з Польщі в Україну в село Цигани Борщівсього району Тернопіль-
ської області. З 1946 по 1949 рік навчався у школі с. Цигани. Після закінчення 7-го класу 
вступив до Дрогобицького нафтового технікуму, який закінчив у 1956 році, здобувши спеці-
альність буровика нафтових і газових свердловин.

З жовтня 1952 по жовтень 1955 року служив у Радянській Армії в м. Чугуїв Харківської 

області. Після закінчення ДНТ з 1 серпня 1956 року почав працювати у буровій органі-
зації на Шебелинському газоконденсатному родовищі. Працював помічником бурильника, 

інженером по техніці безпеки, старшим інженером 
виробничо-диспетчерської служби, начальником діль-
ниці буріння, старшим інженером виробничо-технічо-
го відділу, начальником виробничо-технічого відділу, 
начальником виробничо-технічого відділу, головним 
технологом технологічного відділу. А з квітня 1976 по 
вересень 1984 року працював головним інженером Ше-
белинського УБР. У зв’язку зі станом здоров’я був пе-
реведений на посаду начальника виробничо-технічного 
відділу, з грудня – провідним інженером ВТВ, а з квітня 
2001 року до 16 січня 2003 року – начальником зміни 
центральної інженерно технічної служби. У 1996 році 
закінчив Львівський політехнічний інститут за спеці-
альностю “Технологія і комплексна механізація розроб-
ки нафтових і газових родовищ”.

У 1960 році одружився на Блудовій Вірі Григорівні,