198

Людина творчої вдачі

Ярослав Михайлович Хомин

  - начальник Стрийського відділення бурових робіт бурового 

управління  “Укрбургаз “ – дочірньої компанії “Укргазвидобування “ національної акціо-
нерної компанії “Нафтогаз   України “. Нагороджений ФБУ “Укрбургаз “ грамотою (2000 
рік). Відмінник праці ДК “Укргазвидобування “ (2011 рік).

Народився в с. Великі Дідушичі  Стрийського району Львівської області 12 березня 1962 

року. У 1993 році закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу, здобувши фах бу-
рильника нафтових і газових свердловин. З 7 серпня 2004 року очолює Стрийське  віділення 
бурових робіт.

Праця випускника Дрогобицького нафто-

вого технікуму Ярослава Михайловича ціка-
ва і повчальна. Добре обізнаний з районом, у 
якому працює, тут він народився, тут його 
коріння. Без минулого не буває і майбутньо-
го. Має талант організатора, завжди  опе-
ративно  та грамотно приймає рішення в 
питаннях буріння свердловин, його творчий 
підхід до технології проводки свердловин 
приємно вражає. Де б і на яких би посадах 
не працював Ярослав Михайлович, його всю-
ди поважають за неабиякі організаторські 
здібності, високий професіоналізм. Він по-
стійно цікавиться справами в Дрогобицько-

му коледжі нафти і газу, бо його стежина започаткована ще у 1977 році в цьому навчаль-
ному закладі. Звідси все й починалось…

09.1977 – 06.1981 – студент Дрогобицького нафтового технікуму.
05.1981 – 06.1983 – служба у лавах Радянської армії, м. Яворів Львівської обл.
06.1983 – 09.1984 – апаратник хлорування заводу “Темара” ВО “Кінескоп”, м. Стрий 

Львівської обл.

09.1984 – 04.1985 – оператор установки каталітичного риформінгу Дрогобицького на-

фтопереробного заводу, м. Дрогобич Львівської обл.

04.1985 – 11.2003 – помічник бурильника експлуатаційного та розвідувального буріння 

свердловин на нафту і газ, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння сверд-
ловин на нафту і газ, виробник робіт вишкобудування, начальник вишкомонтажного цеху, 
заступник начальника з вишкобудування Стрийського відділення бурових робіт БУ “Укр-
бургаз” дочірньої компанії “Укргазвидобування” національної акціонерної компанії “На-
фтогаз України”, с. Угерсько Стрийського р-ну Львівської обл.

12.2003 – 08.2004 – начальник вишкомонтажного цеху, заступник начальника з виш-

кобудування Стрийського відділення бурових робіт БУ “Укрбургаз” дочірньої компанії 
“Укргазвидобування” національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, с.Угерсько 
Стрийського р-ну Львівської обл.

08.2004 – начальник Стрийського відділення бурових робіт БУ “Укрбургаз”.

Стрийське відділення бурових робіт (СВБР)

Почало своє існування в 1968 р. як Західно-Українська експедиція глибокого буріння тре-

сту “Союзбургаз”. У 1977 році реорганізоване в Стрийське УБР. До складу “Укрбургаз” 
ввійшло у 1978 році.

За роки існування пробурено понад 1 млн. м проходки, з них розвідувальне буріння склало 

100 тис. м або 9%. Закінчено будівництво і передано замовникам 1000 свердловин, 5 під-