196

знаком  “Лідери XXI століття”, Хрестом Пошани “Князь Святослав”, має звання “Від-
мінник освіти України”. Автор близько тридцяти опублікованих наукових праць.

Михайло Миколайович часто згадує ту єдину стежку, яка привела юнака до Дрогобицько-

го нафтового технікуму. Його закінчували колеги, визначні діячі нафтогазового комплексу 
України та східного Сибіру. Зокрема, Ілля Йосипович Рибчич, колишній генеральний дирек-
тор ДК “Укргазвидобування”, кандидат технічних наук; Михайло Васильович Німець, кан-
дидат технічних наук, член-кореспондент Академії Наук нафти і газу, колишній працівник 
Київського інституту нафти і газу, нині покійний; Іван Семенович Матієшин, генеральний 
директор ТОВ “НК Красноленінськнафтогаз”, колишній перший заступник начальника 
Полтавського УБР, нагороджений медаллю “За освоєння надр Тюменської області; Ярос-
лав Васильович Солодкий, начальник бурової полтавського ВБР, лауреат державної премії. 
Усі вони вдячні педагогічному колективу за ґрунтовні знання, отримані у свій час у Дрого-
бицькому нафтовому технікумі.

Євген Омелянович Шклярський

Народився 29 січ-

ня 1952 року в селі 
Дворіччя Теребовлян-
ського району Терно-
пільської області. За-
кінчив Дрогобицький 
нафтовий технікум, 
потім Івано-Фран-
ківський державний 
технічний універси-
тет нафти і газу 
за фахом “Буріння 
нафтових і газових 
свердловин “. Трудо-
ву діяльність почав у 
1967 році.

З 1974 року пра-

цював у Красноград-

ському УБР помбуром, потім буровим майстром, начальником бурової Хрестищенського 
УБР. Десять років поспіль – з 1991-го по 2001-й – працював начальником Шебелинського 
ВБР. З 2001 по 2004 роки був заступником директора БУ “Укрбургаз”. До 2007 року знову 
очолював Шебелинський УБР, а з травня 2007 року працює виконуючим обов’язки директо-
ра БУ “Укрбургаз”.

При безпосередній участі Шклярського успішно впроваджувалися нова техніка і передові 

технології при бурінні і кріпленні свердловин, постійно виконувались доведені завдання, ак-
тивно вирішувались соціальні питання.

Євген Омелянович нагороджений медалями “За трудовую доблесть “, “За освоєння надр 

і нафтогазового комплексу Західного Сибіру”, Державною премією СРСР та іншими наго-
родами.

З квітня 1958 року – Шебелинська контора буріння, а з 1970 року – Шебелинське УБР. До 

складу “Укрбургаз” увійшло в 1977 році. З часу заснування пробурено близько 3 млн. м проход-
ки. Проведено будівництво 1000 свердловин, замовника передано 943 свердловин. Потужність 
ШВБР складають 3 вишкомонтажних і 15 бурових бригад, 18 бурових установок.

Працівник Шебелинського відділення бурових робіт пишаються, що славетним підприєм-

ством керував випускник Дрогобицького коледжу нафти і газу Євген Омелянович Шклярський.