195

Потім Михайло Йосипович не один рік працював заступником начальника Полтавського 

ВБР із загальних питань. На таку ж посаду Михайло Йосипович перейшов працювати в 
ГПУ “Полтавагазвидобування”. Вважає, що в колективній праці внесок кожного вимірю-
ється ступенем його відповідальності.

Займаючи посаду заступника директора із загальних питань, М. Й. Рибчичу доводилося 

контролювати чимало важливих  виробничих аспектів. Він відповідав за належне вирішен-
ня питань матеріально-технічного забезпечення підрозділів, контролював роботу склад-
ських господарств, організовував транспортне обслуговування управління. У полі його зору 
перебувало своєчасне  проведення ремонту адміністративних, житлових і культурно-побу-
тових приміщень, здійснювалися заходи, спрямовані на покращення умов праці тощо.

Значний досвід управлінської діяльності, комунікабельність, господарський підхід до 

справи дозволяли М. Й. Рибчичу організовувати підлеглих на продуктивну працю, нала-
годжувати взаємовигідні контакти з діловими партнерами, дбати про економію мате-
ріально-технічних ресурсів. Заради найефективнішого використання поставлених завдань 
М. Й. Рибчич працював так, як звик за десятиріччя, – невтомно, самовіддано.

Нині працює керівником у нашій нафтовій структурі.

Погляд у минуле

     

Михайло Миколайович Яворський

 – випускник  Дрогобицького нафтового технікуму. 

Студентом був завзятий до навчання. Михайло Миколайович з приємністю згадує роки 
навчання  в технікумі, які були цікавими та неповторними. Не один випускник отримав 
путівку в самостійне життя.

     Згодом Михайло Миколайович без відриву від 

виробництва закінчив Івано-Франківський універ-
ситет нафти і газу. Це був далекий непростий 
1990 рік. Його професійне становлення відбулося 
ще до закінчення університету. Працював у Тюмен-
ській області, там і були започатковані позитив-
ні риси його характеру: наполегливість, сила волі, 
прагнення до всього нового. Він пройшов трудовий 
шлях від помічника бурильника до провідного інже-
нера з буріння центральної інженерно-технологіч-
ної служби Красноградського управління бурових 
робіт тресту “Укрбургаз”. Він молодий, має лише 
50 років, а який успіх у роботі.

     Працював начальником Хрестищенського від-

ділення бурових робіт, а з березня 1997року – ке-
рівником бурового управління  “Укрбургаз”. Пра-
цював головним інженером ДК “Укргазвидобуван-
ня”, та повернувся до більш практичної трудової 
діяльності.

     Очолюване ним бурове управління “Укрбургаз” 

з року в рік виконує поставлені завдання з буріння 
свердловин і передачі їх в експлуатацію. Крім ви-
робничих програм, бере активну участь у громадській роботі, обирався депутатом Хар-
ківської обласної ради. Є членом-кореспондентом Української нафтогазової нкадемії та 
Інженерної нкадемії України.

За видатні заслуги у розвитку економіки країни, її газової галузі колишній випускник Дро-

гобицького нафтового технікуму та Івано-Франківського університету нафти та газу Ми-
хайло Яворский нагороджений міжнародною нагородою “Золотий Меркурій” і нагрудним