194

На базі цієї бригади була організована загальносоюзна школа передового досвіду, діяль-

ність якої висвітлювалася у галузевих журналах, на всесоюзних семінарах. Все це, певним 
чином, допомогло Рибчичу І.Й. набути великого професійного досвіду, загартувати харак-
тер,  щоб у складних економічних умовах успішно керувати 20-тисячним колективом тако-
го багатогранного підприємства, яким є ДК “Укргазвидобування”.

Кандидат технічних наук. Нагороджений багатьма урядовими нагородами.

Я пишаюся випускниками ДКНГ
Володимир Григорович Филь

 – колишній головний 

інженер, заступник директора “Укрбургазу” ка-
валер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня, нагородже-
ний медаллю “За трудову доблесть”. 

Народився Володимир Григорович 1 жовтня 1939 

року в с. П. Лікарня Полтавського району Полтав-
ської області. Гарно навчався у школі. У цей час на 
Полтавщині почала розвиватися нафтова галузь. 
Для цього потрібно було вчитися. Закінчує ДНТ.

Працював на різних посадах, а вже з 1973 року 

Володимир Григорович працює начальником цен-
тральної інженерно-технологічної служби Крас-
ноградарського УБР, головним інженером Красно-
градарського УБР у м. Новий Уренгой Тюменської 
області, головним інженером, заступником дирек-
тора БУ  “Укрбургаз”.

Володимир Григорович спільно із випускниками ДНТ працював над вирішенням таких 

проблем, як будівництво свердловин, блокового монтажу бурових, підвищення швидкості 
буріння, очищення бурового розчину і покращення його якості. При його безпосередній уча-
сті успішно впроваджувалася нова техніка і передова технологія при бурінні свердловин, 
постійно виконувалися виробничі завдання.

Володимир Григорович успішно здобув вищу освіту, закінчивши Івано-Франківський уні-

верситет нафти і газу. Він пишався, що працював пліч-о-пліч з випускниками ДНТ. З таки-
ми, як він не раз казав, можна сміливо йти у розвідку. Це 

Шклярський Є. О., Свистун С. Я.,       

Співак Є. Д.

У розмові Володимир Григорович згадує і відчуває душею і серцем незабутні молоді роки 

навчання у технікумі. З роками до нього прийшла майстерність, високий професіоналізм. 
Його добре пам’ятають усі в роботі у великому колективі БУ “Укрбургаз”, шанують за 

сумлінність та порядність.

        Володимир Григорович має поважний вік, зараз на 

заслуженому відпочинку. Усі колишні випускники ДНТ 
бажають йому щастя та міцного здоров’я.

  

Працює невтомно, самовіддано

Михайло Йосипович Рибчич

 – випускник Дрогобицько-

го нафтового технікуму. У 2005 році він був на зустрічі 
випускників ДНТ з нагоди 60-річчя утворення навчаль-
ного закладу, ділився досвідом своєї роботи.

Буровики з Полтавського управління бурових робіт до-

бре пам’ятають енергійного юнака на посаді начальни-
ка бурової на Яблунівському родовищі. Тут формувався 
його стійкий характер, уміння працювати з підлеглими.