193

ВІД ТЕХНІКУМІВСЬКОЇ ПАРТИ ДО БУРИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

Розділ, який присвячений колишнім випускни-

кам нашого технікуму (коледжу), написаний 
Віктором Михайловичем Павленком, випускни-
ком нафтового технікуму, ветераном праці 
Полтавського відділення бурових робіт, пре-
зентую нижче.

Віктор Михайлович Павленко

 живе у Гадячі, 

він один з авторів книги про Дрогобицький ко-
ледж нафти і газу, відомий нам тим, що саме 
він став ініціатором написання цієї книги, саме 
він найбільше співпрацював з адміністрацією 
коледжу, збираючи матеріал.

За плечима Віктора Михайловича майже 50 

років трудового стажу. Усе життя пропра-
цював у нафтогазовій галузі і навіть після ви-
ходу на заслужений відпочинок продовжує слу-
гувати улюбленій справі – творчості.

Вітаємо Віктора Михайловича з виходом у 

світ його книжок (вона у нього не одна) і ба-
жаємо подальших успіхів на такій нелегкій, 
але відповідальній і потрібній творчій ниві!    

70 років Дрогобицький коледж нафти і газу готує спеціалістів для країн усього світу. 

Приємно усвідомлювати, що дехто із випускників залишився працювати у рідному закладі. 
Хто повернувся викладачем після отримання повної вищої освіти, хто залишився співро-
бітником. Ким би вони не працювали, який би вид роботи не виконували, вони назавжди 
залишаться для коледжу допитливими юнаками і дівчатами, яким конче треба було доко-
патися до істини і отримати таку важливу оцінку “п’ять”.

Вдивіться в обличчя випускників – ділові, веселі, щасливі. Колектив коледжу згуртований, 

товариський, перевірений труднощами і часом.

Технікум випустив не одну тисячу першокласних спеціалістів, серед яких багато тих, 

хто зумів досягти  значних успіхів і сьогодні вно-
сить значний вклад у розвиток нафтової і газової 
промисловості України. Викладачам навчального 
закладу дійсно є ким і чим пишатися. 

Ілля Йосипович Рибчич

Народився 1 серпня 1949 року на Львівщині. За-

кінчив Дрогобицький нафтовий технікум та Іва-
но-Франківський національний державний універ-
ситет нафти і газу.

Був направлений на роботу на Харківщину, де 

пройшов всі щаблі виробничої діяльності, набува-
ючи досвіду та організаторських здібностей. Та-

лант організатора проявляється на посаді начальника бурової Хрестищенського управлін-
ня бурових робіт.

Протягом багатьох років бурова бригада Рибчича І.Й. посідала перші місця у соціаліс-

тичному змаганні серед бригад.