192

Піонером нафтогазорозвідки на шельфі 

Чорного моря можна вважати нашого випус-

кника Петра Петровича Годованця, який наро-

дився 13 липня 1941 року у селі Немиренці Воло-

чиського району Хмельницької області. Закінчив 

технікум у 1962 році, група 59-Б-2-3 (керівник 

групи Гуль О.П). Вчився “добре” і “відмінно” 

(4 подяки). Був направлений на роботу у 

Кримську НРЕ. 

Почав роботу в системі нафтової та га-

зової промисловості у 1966 році  і пройшов 

дорогу від бурового робітника до начальника 

СПБУ “Таврида”. 

Загальний стаж роботи у галузі 47 років.

Брав активну участь у впровадженні нової 

техніки і передових технологій при бурінні 

свердловин.  Володів величезним досвідом і 

практичними знаннями в області техніки і 

технології проводки свердловин у різних гео-

логічних умовах шельфу Чорного і Азовського 

морів, а також на суші. Був кращим началь-

ником бурової установки в СРСР, працював 

начальником СПБУ “Сиваш”, потім СПБУ 

“Таврида” ГАО “Чорноморнафтогаз”. У 2007 

році у віці 66 років через швидкоплинну важ-

ку хворобу  Петро Годованець помер. За час 

роботи був нагороджений орденом Трудового 

Червоного Прапора (1974 рік), Трудової Сла-

ви (1977 рік), Дружби народів (1984 рік), по-

чесним званням заслуженого працівника про-

мисловості АР Крим (2004 рік).

СПБУ знаходилось у турецькому порту 

Герисун, куди прибула з заводу-виробника 

Keppel Fels (Сингапур).

На СПБУ працює команда “Чорноморнаф-

тогаз”. 

Плавуча бурова установка “Петро Годованець”