191

При вході у коледж, з лівого боку від дверей висить чорна гра-

нітна плита, на якій висічено портрет всім нам знаної людини, 

незважаючи на те, що під портретом чітко висічено: “

Михайло 

Петрович Ковалко

”. Приємне, здається дуже знайоме обличчя, ні-

чого не говорить нам про його володаря. Та всі ми знаємо, що це 

портрет світлої людини, яка пішла в інші світи, але назавжди 

залишиться прикладом для студентів.

Доктор технічних наук, 

народний депутат друго-

го і третього скликання, 

голова Державних комі-

тетів України з нафти і 

газу, з енергозбереження, 

нафтової, газової та нафтопереробної промисло-

вості України, голова спостережної ради НАК “На-

фтогаз України”, президент Української нафтогазо-

вої академії, Заслужений працівник промисловості 

України, Заслужений винахідник, академік Україн-

ської нафтогазової академії. За всіма цими регалі-

ями стоїть напрочуд скромна, чесна і особливо по-

рядна людина. І тільки праця, велика сила волі були 

помічниками його життєвих сходжень на нафто-

промисловому Олімпі. Життя Михайла Петровича 

Ковалка – випускника нашого коледжу - буде постій-

ним орієнтиром для власних сходжень на життєві 

вершини молоді, котра навчається у коледжі.

Іван Семенович Матієшин

 – людина непересічна. 

Чудовий і вмілий керівник, добродушний і щирий, 

він умів своєю невтомною працею заслужити шану 

і повагу у всіх, хто його знав, з ким доводилось йому 

працювати. Понад 40 років він працював на теренах нафтогазових родовищ, віддаючи себе 

своїй улюбленій справі. Завжди врівноважений, спокійний, проте з особливим ставленням до 

підопічних, Іван Семенович – Генеральний директор нафтової компанії “Красноленінськна-

фтогаз” - проявляв неабиякий професіоналізм. Він – випускник нашого технікуму, знання, 

які здобув тут, прикладав у практиці і трудився сумлінно.

Енергійний, цілеспрямований, з великим досвідом, з організаторськими здібностями, Іван 

Семенович брав активну участь у 

житті своєї компанії. Його знали і 

шанували як фахівця у країнах СНД 

і далекого зарубіжжя. Він був вете-

раном нафтової галузі.

Благодійний фонд Івана Семено-

вича надавав допомогу тим, хто 

її потребував. Не забував він і про 

рідний технікум, звідки починалась 

його дорога у нафтогазову галузь. 

Автобус, подарований технікуму 

 

його випускником, довго буде доброю 

пам’яткою про нього.

Педагогічний колектив ДКНГ пи-

шається своїми випускниками, се-

ред яких завжди залишається і Іван 

Семенович Матієшин.