189

Випускники технікуму зліва-направо: Павлюк П.С. – заступник директора коледжу з гу-

манітарної освіти та виховної роботи, Яцишин Л.М.- тривалий час завідувач відділенням, 

Яремійчук Р.С. – ДТН, професор ІФНТУНГ, Еліяшевський І.В.- тривалий час завідував буро-

вим відділенням, Дністрянський В.І. – головний геолог об’єднання “Оренбурггазвидобуток”

Зустріч у парку імені Юрія Дрогобича