162

162

Антон Миколайович Кабин

Є красива легенда, у якій розповідається про те, 

що коли народжується людина, Бог запалює нову 

зірку і посилає до новонародженого ангела-хорони-

теля. Уві сні ангел цілує дитя тричі: в чоло, аби 

воно було розумним, в личко, щоб було красивим, 

та в груди, аби здоров’я, любов та доброта всели-

лися в його тіло, серце і душу. Мабуть,  так ста-

лося при народженні і з Антоном Миколайовичем 

Кабином.   Бо наділений і розумом, і красою, а ще 

добротою, щирістю, любов’ю до людей. У техні-

кум (коледж) Антон Миколайович прийшов верес-

невого сонячного дня 1961 року. Двадцятип’яти-

річний юнак, за плечима якого навчання у ВНЗ, ще, 

мабуть, не цілком осягав своїм розумом тої вели-

кої відповідальності, яка буде затребувана часом і 

самим званням – викладач. Проте, знання здобуті 

в інституті, дали свої плоди. Антон Миколайо-

вич прекрасно володів предметом, який викладав 

студентам – технологія металів. Був щирий і 

врівноважений у стосунках зі студентами, тому, 

мабуть, і до сьогодні, отримує від них листівки зі 

словами вдячності. Та й дирекція технікуму оцінила роботу Антона Миколайовича, бо до-

віряли йому завжди відповідальні ділянки роботи. Працював завідувачем курсів підвищення 

кваліфікації, завідувачем заочного відділення. Веселий, з особливим хистом гумору, завжди 

підтягнутий, був “душею” колективу. Хто міг краще за нього намалювати дружній шарж, 

плакат, скласти поезію чи гумореску? Учасник славнозвісного ансамблю “Залицяльники”, 

учасник міського хору “Бескид”. Людина щира, відверта, з відкритою душею і добрим серцем, 

мудрий наставник, справжній патріот України.

Володимир Дем’янович Мартинчук

Кожна людина наділена від народження талан-

тами, які і визначають її шлях у житті. Не обій-

шов Бог і Володимира Дем’яновича Мартинчука. 

Дарував йому силу і вміння знайти себе. А знайшов 

він себе у праці, бо таким чесним, справедливим 

безкомпромісним робило його життя. Прийшов на 

роботу в технікум ще зовсім молодим, у 27 років 

став викладачем. Правда, вже був обвітрений пи-

лом і бурою, бо працював до цього в Бориславському 

УБР. Студенти полюбили молодого викладача, бо 

подавав матеріал, котрий викладав, доступно і 

цікаво. Багато тих, хто зараз уже сам досвідчений 

робітник, згадує заняття Володимира Дем’янови-

ча. А навчав він складних наук: основи метрології 

і засоби технологічного контролю; основи техно-

логії видобутку, транспорту та переробки нафти 

і газу; спеціальні вимірювальні прилади. Активну 

участь по створенню та зміцненню матеріаль-

ної бази спеціальності “Монтаж, обслуговування 

засобі і систем автоматизації технологічного ви-

робництва” взяв на себе одним із перших саме Во-

лодимир Дем’янович. Лабораторією контрольно-вимірювальних приладів теж багато років 

завідує В.Д.Мартинчук.