157

мунікабельна, користується повагою серед 

студентів і авторитетом серед колег та 

адміністрації. 

Приймич Оксана Євгенівна

 прийшла 

працювати у коледж у 1983 році на посаду 

викладача спеціальних дисциплін у комісію 

“Переробка нафти і газу”. Дуже енергійна, 

працьовита. Студенти її поважили і люби-

ли за відвертість, щирість і доброту. Вміла 

завжди у стосунках з колегами йти на ком-

проміс, хоча була принциповою та амбіт-

ною. Брала участь у художній самодіяльнос-

ті, зналася на історії рідного краю, складала 

власну поезію, була творчою людиною. Чудо-

вий спеціаліст, хороший викладач. Сьогодні 

мешкає за межами України (США).

Лариса Яківна Худа (Тиркалова)

 – у коле-

джі працювала  із 1977 року. За спеціальніс-

тю математик, вона багато років була ме-

тодистом підготовчого відділення. Часто 

її, як знаючого математика, запрошували 

до роботи у приймальну комісію. Хороший 

фахівець, відповідальна, комунікабельна, 

працьовита, щира і добра. Лариса Яківна 

користувалася авторитетом. Сьогодні на 

заслуженому відпочинку, проте часто буває 

у коледжі, і їй завжди раді ті, з ким працю-

вала.

Можливо, хтось, прочитавши ці рядки не в усьому погодиться зі мною, проте хочу запев-

нити усіх, що думки, які я виклала тут, не тільки мої особисті. Це зібрання думок і оцінок 

про наших педагогів і наставників від студентів, колег по праці, тих, що навчалися тут 

раніше, адміністрації. Велика вам усім вдячність за все.