155

коледжі здобула ще одну спеціальність - ви-

кладач вищих навчальних закладів та коле-

джів, закінчивши педагогічну академію.

Спокійна, врівноважена, розумна і діяльна, 

Марія Юріївна завжди в роботі. Як голова 

циклової комісії, організовує  роботу так,-

щоб бути першими. У комісії часто відбува-

ються події вагомого значення. Марія Юрі-

ївна дуже чутлива людина, тому що йдуть 

до неї за порадою, діляться своїми пробле-

мами. Часто, допомагаючи молодшим ко-

легам, Марія Юріївна проводить відкриті 

заняття, засідання комісії та інші заходи, 

що допомагають у роботі викладачеві. Еру-

дована, вміє цінувати все, що її оточує, у 

постійному творчому пошуку, Марія Юрі-

ївна впевнено дивиться в майбутнє нашого 

коледжу.

Малишак Ірина Василівна

 – випускниця 

нашого коледжу, а нині викладач охорони 

праці, працює в коледжі з 2006 року. От-

римала звання спеціаліст, магістр у Іва-

но-Франківському національному універси-

теті нафти і газу, вирішила повернутися в 

рідний коледж. Отримавши посаду лаборан-

та, не зупинилася на досягнутому. Спробу-

вала себе в ролі викладача, і їй це вдалося. 

Студенти поважають Ірину Василівну за 

доброту, стриманість, а керівництво – за 

наполегливість. Досвід ще невеликий, проте 

Ірина Василівна подає великі надії на те, що 

в майбутньому вона буде чудовим спеціаліс-

том і зуміє вписатися в довжелезний список 

тих, хто сьогодні є гордістю нашого техні-

куму.

Малик Леся Богданівна

 в технікум при-

йшла у 2005 році, закінчивши Дрогобиць-

кий педагогічний інститут, а потім ДВНЗ 

“Університет менеджменту освіти” НАПН 

України. Завжди стримана, відповідальна і 

особливо старанна в усьому, Леся Богданів-

на завоювала авторитет посеред студен-

тів і викладачів. На даний час є аспірантом 

Дрогобицького державного педагогічного уні-

верситету імені Івана Франка,  активно за-

ймається науковою роботою. 

Стежина

 

Любові Ярославівни

 у сього-

дення почалася ще тоді, коли вона стала 

студенткою нафтового технікуму, обрав-

ши спеціальність “Обслуговування і ремонт 

обладнання нафтових і газових промислів”. 

Люба Думич – студентка групи 70-М-1 го-

тувала себе до праці у нафтогазовій сфері. 

За характером дівчина була бойова, добре 

вчилася, займалася легкою атлетикою, бу-

дувала плани на майбутнє. За направленням 

технікуму поїхала в Білорусію. Там зустріла 

своє особисте щастя, стала матір’ю двох