151

щирістю і вмінням розуміти інших. Добре 

викладає свій предмет, завжди у творчому 

пошуку, володіє вмінням зацікавити студен-

тів. До речі, Світлана Григорівна теж наша 

випускниця, і їй особливо приємно працюва-

ти там, де вчилася, залишати добрі спогади 

у тих, хто її знає.

Петришин Ольга Леонідівна

 – викладач 

англійської мови з 1986 року. Бере активну 

участь у художній самодіяльності, великі 

зусилля прикладає у підготовці Тижнів анг-

лійської мови. Багато уваги приділяє індиві-

дуальній роботі з молоддю. Товариська. До-

брозичлива, комунікабельна.

Вороблевська Наталія Зіновіївна

 викла-

дає спецдисципліни у комісії “Розвідування 

нафтових і газових родовищ”. Завжди скром-

на, врівноважена і спокійна, вона проявила 

себе як прекрасний викладач, чудовий на-

ставник, хоча за плечима ще порівняно не-

великий досвід роботи. Студенти люблять 

Наталію Зіновіївну за її безкомпромісний ха-

рактер і добре знають, що тут треба вчи-

ти. Вимоглива до себе і до інших, вона віддає 

всю себе роботі. Для неї важливо те, наскіль-

ки засвоюють студенти нею поданий мате-

ріал. Наталія Зіновіївна – гідна заміна своїх 

викладачів, і її майбутнє – це праця на благо 

студентів.

Висока, яскрава, завжди усміхнена – та-

кою ми зустрічаємо завжди 

Марію Павлівну 

Янів-Лазар

. Вона викладає англійську мову. 

Студенти тягнуться до неї, поважають її, 

бо вона відповідає їм увагою, добрим словом і 

вмілим викладанням дисципліни. Марія Пав-

лівна – чудовий керівник групи, вмілий орга-

нізатор позаурочних виховних заходів. Саме 

Марія Павлівна багато працює зі студен-

тами в гуртку англійської мови, який сама 

створила. Чуйна, добра, щира і відверта, 

Марія Павлівна домагається хороших знань 

і від своїх студентів.

Олена Сергіївна Лехкар

 – викладач спец-

дисциплін у комісії “Розвідування нафтових і 

газових родовищ” зовсім молода. Випускниця 

нашого коледжу, який закінчила з відзнакою, 

вступила до Івано-Франківського національ-

ного  технічного університету нафти і газу, 

а після його закінчення повернулася до нас 

уже у надзвичайно відповідальній ролі – ви-

кладача. Олена Сергіївна влилася у колектив 

і вже з самого початку роботи показала свій 

хист до фаху. Вона має хороший контакт зі 

студентами, добре викладає свої дисциплі-

ни, володіє аудиторією. Завжди усміхнена і 

життєрадісна, передає цей позитив енергії 

тим, хто довкола неї. Продовжує навчатися 

в аспірантурі. Багато читає, працює і впев-

нена в тому, що її праця теж буде вкладати-

ся у славу нашого коледжу.