150

матичних олімпіад . Ця чудова “трійка” в 

комісії задає неабиякий тон. Жваві, сміливі 

на починання, ерудовані і швидкі на втілення 

нових ідей, дівчата прекрасно справляються 

на своїх посадах, добре знають свій предмет, 

уміють доступно подати матеріал студен-

там, використовуючи сучасний роздатко-

вий матеріал, інноваційні методи викладан-

ня. Всі три добре володіють педагогічними 

методиками, знаходять взаєморозуміння зі 

студентами та колегами по роботі. Це май-

бутнє нашого коледжу, молодь, що перейняла 

естафету від старших.

Леся Степанівна Дорожівська

 – викла-

дач з досвідом. Відколи вона прийшла пра-

цювати у технікум, відтоді  для неї це 

найкращі роки. Любить Леся Степанівна  

свою професію, і тому працює з ентузіаз-

мом, з іскринкою. Леся Степанівна ство-

рила чудовий кабінет, де все до ладу. Сюди 

приходять студенти із задоволенням, а 

виходять з великим багажем знань. Леся 

Степанівна – ініціатор багатьох нових 

ідей, знаючий викладач, розумна і врівно-

важена, завжди працює на благо коледжу.

Ірина Петрівна Торська навчалась у на-

шому коледжі, після навчання у ВНЗ знову 

повернулася сюди вже як спочатку лабо-

рант, а надалі – викладач. Продовжуючи 

справу свого батька – знаного і поважаного 

у коледжі викладача Петра Євстаховича 

Чушака, донька чудово влилася в колек-

тив. Все, що належить робити Ірині Пе-

трівні, вона робить з неабияким хистом і 

вмінням. У неї прекрасні стосунки з колек-

тивом студентів, вона вміло володіє ауди-

торією.Відповідальна, рішуча, з вогником 

ентузіазму і любов’ю до своєї професії. 

Світла, добра, щира – такою ми пам’ята-

ємо викладача економічних дисциплін 

На-

талію Михайлівна Стоянську

. Молодою, 

27-річною прийшла Наталія Михайлівна 

у технікум. Дуже відповідальна, працьови-

та. З перших днів своєї праці вона розуміла 

відповідальність своєї посади. Ретельно го-

туючись до занять, Наталія Михайлівна 

доступно викладала навчальний матеріал. 

Була весела і товариська, ніколи не була бай-

дужою до інших. Чудовий викладач, умілий 

організатор студентських походів. Добра, 

по-материнськи ставилась до студентів. 

Передчасно пішла із життя, залишивши по 

собі добрий слід і світлу пам’ять у серцях 

тих, з ким працювала і кого навчала.

Такі викладачі, як 

Світлана Григорівна 

Євлампієва

, у серцях і пам’яті студентів 

залишаються надовго. Вона швидка в рухах, 

гостра на слово, чесна і справедлива. Пра-

цює Світлана Григорівна не так давно, про-

те зарекомендувала себе своєю відвертістю,